jump to navigation

Slalombakken 3. februar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

For snart ti år siden hadde jeg et innlegg her om Mindebakken, slalombakken til Minde idrettslag. Den gang gikk jeg opp til topps, tellet lysstolper på vegen og forsøkte å tegne et kart over området. Fortsatt kan traséen skimtes på avstand, særlig når det er litt snø på bakken.

De to første bildene viser området sett fra Nattlandsfjellet, hhv. mars 2013 og februar 2023. På det siste bildet er ruten merket med stiplet linje. Den prikkete linjen viser en alternativ, brattere rute som ikke var flombelyst. Denne kom ned der hvor Olavsbu ligger nå.

På oversikstbildet mot Løvstakken og Minde ser vi Mindebakken helt til venstre.

Fra andre siden 30. januar 2023

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags:
add a comment

Streif av sol over Kronstad og Mindemyren.

Sett fra Montana i dag.

Den bratteste biten 1. januar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Traséen for de siste metrene av Løvstien er på det nærmeste ryddet, og forskaling til fundamenter for brokontruksjonen begynner å komme på plass fra sørsiden. Dette er det bratteste terrenget på hele ruten fra Langeskogen til Riplegården, og broen vil følge omtrent samme rute som stien som har gått her.

Midt på siste bilde kan man over takene i Kristian Bings vei se de store steinblokkene som er sikret, blant annet med kjetting, fra tidligere.

Vinterlys 16. desember 2022

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags:
add a comment

Noen bilder av Kronstad og Mindemyren i lav vintersol.

Sett fra Løvstakken.

Spektakulært 13. november 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Den nyeste åpne delen av Løvstien fra sør går gjennom en åpning saget ut i en fjellhammer ovenfor Fredlundsvingen. En av stiene til Løvstakken går langs denne fjellryggen, men området har vært avstengt i flere måneder mens anleggsarbeidet har pågått. Nå er fareskiltene bleknet og området er sikret.

Går man Løvstien nordover herfra får man en sprektakulær utsikt mot søndre og midtre deler av Mindemyren og resten av Bergensdalen.
De to første bildene er fra august, resten fra i dag, 13. november.

Sti mellom brohodene 7. juni 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Når jeg går ned fra Løvstakken mot Kristian Bings veg har et alternativ vært «Blå løype«. Dette har også en tid vært et alternativ for å gå mellom de to manglende bitene av Løvstien. Etter at de to brohodene for gangbroen som skal bygges nå er etablert, er det fristende å gå ned langs høyspentlinjen til brohodet i sør og følge linjen som utgjør den manglende biten. Det ser ut som andre har tenkt det samme, for det er i ferd med å bli etablert en ganske god sti langs denne linjen.

Stien går delvis i ganske bratt terreng, naturlig nok siden det skal bygges en gangbro på denne siste biten. I høst var det knapt mulig å se at det gikk en sti her, men nå slynger den seg ganske tydelig mellom blåtopp og einstape. Når man er forbi brohodet i nord møter man riktig nok et slags stengsel med skiltet «Køyr sakte», men eg køyrer ikkje, eg gjeng.

Siste opplysning på Bergen kommunes nettside er at gangbroen skal være ferdig i 2024.

Stien og rasområdet 6. juni 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Etter at det gikk steinskred i 2018 og 2021 ble det utført omfattende rassikring i fjellsiden over Løvstien. De som arbeidet i området tråkket en tydelig sti i terrenget i løpet av de månedene jobben pågikk. Øverst under berghammeren går stien på en hylle som er så smal at det er fint å ha trær å støtte seg på. Fra rasstedet er det god utsikt mot store deler av Mindemyren.

Det gikk en sti før raset i 2018 også, men den var da nærmest bare et tråkk. Man kunne følge den videre sørover, rundt berghammeren og opp på kanten høyere opp. Det er knapt mulig nå uten ekstra sikring.

Rasgjerde 18. april 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Litt syd for der Løvstien passerer høyspentlinjen er det montert et solid rasgjerde i den bratte skråningen.

Gjerdet kan fange opp større og mindre stein, trestammer, plast og diverse annet som beveger seg ned mot bebyggelsen.

Endringer i Kronstadparken 8. mars 2022

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: ,
add a comment

Siden 2010 har det foregått stor utbygging av boliger, kontor- og forretningslokaler i Kronstadparken. Området er begrenset av Fjøsangerveien, Bjørnsonsgate og Fabrikkgaten.

Det er fortsatt litt ledig plass ut mot Fjøsangerveien.

67 trappetrinn 6. mars 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

I høst startet arbeidet med ny tilkomst til Løvstien fra Kristian Bings vei. Nå er anlegget snart ferdig og 67 solide skiferblokker er blitt trappetrinn på vegstykket.

Grundig og vakkert arbeid, men ingen tilgang for barnevogner, rullestoler eller andre på hjul. De to første bildene er fra desember 2021, resten fra i dag, 6. mars.