jump to navigation

Sti mellom brohodene 7. juni 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Når jeg går ned fra Løvstakken mot Kristian Bings veg har et alternativ vært «Blå løype«. Dette har også en tid vært et alternativ for å gå mellom de to manglende bitene av Løvstien. Etter at de to brohodene for gangbroen som skal bygges nå er etablert, er det fristende å gå ned langs høyspentlinjen til brohodet i sør og følge linjen som utgjør den manglende biten. Det ser ut som andre har tenkt det samme, for det er i ferd med å bli etablert en ganske god sti langs denne linjen.

Stien går delvis i ganske bratt terreng, naturlig nok siden det skal bygges en gangbro på denne siste biten. I høst var det knapt mulig å se at det gikk en sti her, men nå slynger den seg ganske tydelig mellom blåtopp og einstape. Når man er forbi brohodet i nord møter man riktig nok et slags stengsel med skiltet «Køyr sakte», men eg køyrer ikkje, eg gjeng.

Siste opplysning på Bergen kommunes nettside er at gangbroen skal være ferdig i 2024.

Stien og rasområdet 6. juni 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Etter at det gikk steinskred i 2018 og 2021 ble det utført omfattende rassikring i fjellsiden over Løvstien. De som arbeidet i området tråkket en tydelig sti i terrenget i løpet av de månedene jobben pågikk. Øverst under berghammeren går stien på en hylle som er så smal at det er fint å ha trær å støtte seg på. Fra rasstedet er det god utsikt mot store deler av Mindemyren.

Det gikk en sti før raset i 2018 også, men den var da nærmest bare et tråkk. Man kunne følge den videre sørover, rundt berghammeren og opp på kanten høyere opp. Det er knapt mulig nå uten ekstra sikring.

Rasgjerde 18. april 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Litt syd for der Løvstien passerer høyspentlinjen er det montert et solid rasgjerde i den bratte skråningen.

Gjerdet kan fange opp større og mindre stein, trestammer, plast og diverse annet som beveger seg ned mot bebyggelsen.

Endringer i Kronstadparken 8. mars 2022

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: ,
add a comment

Siden 2010 har det foregått stor utbygging av boliger, kontor- og forretningslokaler i Kronstadparken. Området er begrenset av Fjøsangerveien, Bjørnsonsgate og Fabrikkgaten.

Det er fortsatt litt ledig plass ut mot Fjøsangerveien.

67 trappetrinn 6. mars 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

I høst startet arbeidet med ny tilkomst til Løvstien fra Kristian Bings vei. Nå er anlegget snart ferdig og 67 solide skiferblokker er blitt trappetrinn på vegstykket.

Grundig og vakkert arbeid, men ingen tilgang for barnevogner, rullestoler eller andre på hjul. De to første bildene er fra desember 2021, resten fra i dag, 6. mars.

Lav sol over myren 29. desember 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , , ,
add a comment

Solen har passert sitt laveste og sender stråler horisontalt fra sør.

Vi går mot lysere tider, nytt år og nye forandringer på Mindemyren.

Steinarbeid 18. oktober 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Tilkomsten til Løvstien fra Kristian Bings veg har lenge vært begrenset av omfattende anleggsarbeid. Med gode sko kan steinrøyser forseres, og da kan man ane hvor flott det blir her når arbeidet er ferdig.

Mange trær er felt i området og noen er felt av vinden siden de nå står mer utsatt til.

Også i andre enden av anleggsområdet, ved Fredlundsvingen, gjøres det imponerende steinarbeid. Noe er det godt synlig nede fra Kristianborg, og muligens også fra Månen.

Høstfarger 17. oktober 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Høstfargene er sent ute i år men ospen er gul og fin i Leaparken.

Sett fra Løvstakken.

Der det brant 27. juli 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

De fleste busker og trær fikk skader eller døde der det brant i Løvstakksiden … Men gress og markblomster er frodigere enn før.

Et par svenskeasal har store skader men ser ut til å overleve.

Bildene er tatt for en måned siden, 27. juni.

Kjeksfabrikken 1. juli 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

I Fabrikkgaten 3 ligger en bygning «Anno 1917», tegnet av arkitekt Ingolf Danielsen. Bygningen rommet tidligere Hr. von Erpecom & Søn’s Kjæxfabrik som kunne produsere over et tonn kjeks om dagen. (Kilde: Bergen Byarkiv).

Danielsen tegnet flere bygninger i området, blant annet Siemens-bygningen på andre siden av Kanalveien. Han er også kjent for andre større prosjekter i Bergen, som Kløverhuset og Wallendal i Strandgaten.

Noen bilder av kjeksfabrikken tatt mellom 2010 og 2021:

Kjeksfabikken har fortsatt fine arkitektoniske detaljer men en mindre bygning (stallen?) er revet.
ubb-w-sh-082301_920

Bilde av bygningen i 1955: ubb-w-sh-082301 Marcus, UiB. Widerøe’s Flyveselskap A/S, Vilhelm Skappel. (Utsnitt).