jump to navigation

Benker med utsikt 11. mai 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

I parken over bybanestoppet på Kristianborg er det montert benker med god utsikt til Fjøsangerveien og enda lenger.

Vil du ha bedre utsyn enn dette kan du for eksempel skaffe deg en drone slik NCC har gjort.

Utsyn over Mindemyren 10. mai 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Sentrale deler av Mindemyren og Minde Allé sett fra Løvstakksiden april 2010 og mai 2023.

Brokonstruksjonen 25. mars 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Broen som skal binde sammen de siste 380 metrene mellom Løvstiens søndre og nordre del er påbegynt.

De fleste trærne i traséen er felt og anleggsarbeidet nærmer seg det bratteste partiet ovenfor Kristian Bings vei.

Mindemyren på langs 22. mars 2023

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags:
add a comment

Fra Fløyen kan man se sørover Bergensdalen og Mindemyren. Går man Kamveien mot Starefossen får man utsyn mot søndre deler av Fjøsangerveien med Nordåsvatnet i bakgrunnen.

På siste bilde ser vi HVL til venstre og Kronstad X som er under bygging, til høyre.

Meieriet og Wergeland 4. februar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren, Wergeland.
Tags: , ,
add a comment

Noen bilder av utviklingen i området omkring Wergeland og syd for Minde Allé i perioden 2010-2023.

På delfeltene S8 og S10 er det omfattende planer for utbygging.

I planforslaget legges det til rette for ca. 600 nye boenheter, ca. 13.000 m2 BRA næringsformål, offentlige torg og felles uteoppholdsarealer.

(Sitat fra byrådets saksfremstilling). Planarkiv.

Slalombakken 3. februar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

For snart ti år siden hadde jeg et innlegg her om Mindebakken, slalombakken til Minde idrettslag. Den gang gikk jeg opp til topps, tellet lysstolper på vegen og forsøkte å tegne et kart over området. Fortsatt kan traséen skimtes på avstand, særlig når det er litt snø på bakken.

De to første bildene viser området sett fra Nattlandsfjellet, hhv. mars 2013 og februar 2023. På det siste bildet er ruten merket med stiplet linje. Den prikkete linjen viser en alternativ, brattere rute som ikke var flombelyst. Denne kom ned der hvor Olavsbu ligger nå.

På oversikstbildet mot Løvstakken og Minde ser vi Mindebakken helt til venstre.

Fra andre siden 30. januar 2023

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags:
add a comment

Streif av sol over Kronstad og Mindemyren.

Sett fra Montana i dag.

Den bratteste biten 1. januar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Traséen for de siste metrene av Løvstien er på det nærmeste ryddet, og forskaling til fundamenter for brokontruksjonen begynner å komme på plass fra sørsiden. Dette er det bratteste terrenget på hele ruten fra Langeskogen til Riplegården, og broen vil følge omtrent samme rute som stien som har gått her.

Midt på siste bilde kan man over takene i Kristian Bings vei se de store steinblokkene som er sikret, blant annet med kjetting, fra tidligere.

Vinterlys 16. desember 2022

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags:
add a comment

Noen bilder av Kronstad og Mindemyren i lav vintersol.

Sett fra Løvstakken.

Spektakulært 13. november 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Den nyeste åpne delen av Løvstien fra sør går gjennom en åpning saget ut i en fjellhammer ovenfor Fredlundsvingen. En av stiene til Løvstakken går langs denne fjellryggen, men området har vært avstengt i flere måneder mens anleggsarbeidet har pågått. Nå er fareskiltene bleknet og området er sikret.

Går man Løvstien nordover herfra får man en sprektakulær utsikt mot søndre og midtre deler av Mindemyren og resten av Bergensdalen.
De to første bildene er fra august, resten fra i dag, 13. november.