jump to navigation

Villmark … 12. mars 2018

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

… finnes ikke på Mindemyren.

Men fortsatt finnes kratt og villniss som får leve sitt eget liv mellom gamle og nye bygg.

Sti gjennom krattet 20. juli 2017

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Det går en sti mellom sykkelstien og Kanalveien på høyde med NRK.


Litt lenger syd kommer det siste av to stoppested på Mindemyren når Bybanen bygges mot Fyllingsdalen.

BOB har store planer i området. http://www.bob.no/?mapping=206

Narnia 18. juni 2016

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Inngangen til Narnia er på Mindemyren.

IMG_0634_920

IMG_0636_920
Innenfor døren er det lagret en god del jernbanesviller.

Nedlagt trasé 17. januar 2016

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Det er flere spor av nedlagte jernbanelinjer på Mindemyren.

IMG_3749_920

_MG_3966_920

IMG_3838_920

Denne ligger nord for Solheimsvannet og er omgitt av villniss på alle kanter. Men den har sin egen undergang.

Kratt i utvalg 30. november 2015

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Kratt på Mindemyren, oktober 2015:
IMG_1752_920
Og her er noen fra november:

Tåke over Løvstakken 16. november 2015

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Luften er full av høstens klisjeer ved Kristianborg.

Og nok en gang blir jeg fascinert av villnisset sør for vannet.

Villniss blir grøntanlegg, delvis 23. april 2015

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , , ,
add a comment

Inntil Conrad Mohrs vei, ved BIR, er et skogholt ryddet. I sørenden er det blitt plantet noen busker.

IMG_6822_920

IMG_6801_920

IMG_6802_920

IMG_6807_920

Omtrent slik så det ut her i desember:
IMG_0179_920

Men hvor hviler alle skiltene nå?

Vertikal blomstring 18. april 2015

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Sør for Solheimsvannet er en del trær gått overende i vinter.


Horisontalt ble vertikalt for hvitveisen.

Viktig naturtype 16. november 2013

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Kristianborgvannet er klassifisert som «viktig naturtype» etter kartlegging i Bergen kommune i 2002. I en rapprt fra 1995 ble området nedklassifisert fra nasjonal til lokal verneverdi på grunn av utvidelsen av Fjøsangerveien. (Kilde: Planbeskrivelse Kristianborg barnehage s. 15-16).

_MG_6541_920

_MG_6543_920

_MG_6537_920

_MG_6539_920

Det er mangfold av arter i villnisset, også fremmede («svartelistede»).

Vann, villniss, myr 15. mai 2013

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
3 comments

Helt sør på Mindemyren ligger Kristianborgvannet. Sør for vannet er det villniss og myr.

_MG_0828_920

Høy vannstand nå.