jump to navigation

Snart nå 10. april 2023

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Det meste er klart for åpning av Kronstadtunnelen.

Lengde 475 meter.

Men foreløpig er bare fiskemåkene innenfor gjerdet.

På kanten over tunnelinngangen er gullbuskene begynt å blomstre. Hestehoven er foran i løypa.

Jakten på åpent vann 9. mars 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

For få dager siden begynte isen å legge seg på Solheimsvannet igjen. Svanene kunne bryte opp isen langs bredden noen dager, men nå er det bare en liten åpen råk igjen.

Endene er dratt andre steder, men svaneparet og noen måker holder stand, foreløpig.

Luksus for småfugl 5. februar 2023

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: ,
add a comment

Vakkert forseggjorte rugekasser for meiser er kommet opp i skogen ved høyskolen.

Konfliktområde 13. januar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
1 comment so far

Planforslag for Mindemyren nord, 70520000 Årstad, Gnr. 159, Bnr. 943 m.fl. har vært ute til offentlig ettersyn. Norges miljøvernforbund er negative til delen av planen som omfatter tursti på østsiden av Solheimsvannet:

Den foreslåtte turstien rundt Solheimsvannet, 1,5 meter bred, vil nødvendigvis rasere sårbare og viktige naturtyper rundt vannet fullstendig, den vil uten tvil ødelegge hekkeplassene til mange av fugleartene som i dag benytter området.

(Sitat fra forbundets merknader).

Andre interessegrupper er positive til turstien.

Bildene viser noe av området slik det er i dag, med strandsone, våtmark og villniss.

Badesesongen på hell 21. august 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

IMG_4189_920

Tjeld i sporet 18. august 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Tjelden finner smådyr i bybanesporet på Mindemyren.

Asfalt resirkulert 23. april 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Asfalt legges, freses, graves opp og males på Mindemyren. Og blir igjen til … asfalt.

Fiskemåken passer på.

Sangsvaner og knoppsvaner 25. januar 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

En liten flokk sangsvaner har de siste dagene holdt til i Kristianborgvannet. Disse er mer sky enn knoppsvanene som har holdt til her det meste av fjoråret, og som gjerne kommer svømmende hvis de tror det er en brødbit å få. Sangsvanene holder helst til lenger nord om sommeren. I Norge hekker de for det meste i Troms og Finnmark.

Sangsvanene har ganske mye gult på nebbet. Det har ikke knoppsvanene. Til gjengjeld har de knoppen som som de har fått navnet sitt fra.

Svanesikker 12. januar 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

På Kristianborgvannet har det ligget is et par dager.

Isen har vært trygg for svanene. Disse bildene er fra i går, 11. januar. I dag er isen borte vekk igjen.

Mellom gammelt og nytt 6. desember 2021

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: , , ,
add a comment

En kikk inn mellom det nyinnflyttede OBOS-bygget i Kronstadparken og den gamle LUNA-fabrikken som skal bli barnehage.

De første bildene er fra slutten av september, de siste er tatt i dag, 6. desember.