jump to navigation

Badesesongen på hell 21. august 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

IMG_4189_920

Tjeld i sporet 18. august 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Tjelden finner smådyr i bybanesporet på Mindemyren.

Asfalt resirkulert 23. april 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Asfalt legges, freses, graves opp og males på Mindemyren. Og blir igjen til … asfalt.

Fiskemåken passer på.

Sangsvaner og knoppsvaner 25. januar 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

En liten flokk sangsvaner har de siste dagene holdt til i Kristianborgvannet. Disse er mer sky enn knoppsvanene som har holdt til her det meste av fjoråret, og som gjerne kommer svømmende hvis de tror det er en brødbit å få. Sangsvanene holder helst til lenger nord om sommeren. I Norge hekker de for det meste i Troms og Finnmark.

Sangsvanene har ganske mye gult på nebbet. Det har ikke knoppsvanene. Til gjengjeld har de knoppen som som de har fått navnet sitt fra.

Svanesikker 12. januar 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

På Kristianborgvannet har det ligget is et par dager.

Isen har vært trygg for svanene. Disse bildene er fra i går, 11. januar. I dag er isen borte vekk igjen.

Mellom gammelt og nytt 6. desember 2021

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: , , ,
add a comment

En kikk inn mellom det nyinnflyttede OBOS-bygget i Kronstadparken og den gamle LUNA-fabrikken som skal bli barnehage.

De første bildene er fra slutten av september, de siste er tatt i dag, 6. desember.

Snart flygedyktige 6. oktober 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Svaneungene som ble født i mai begynner å få hvite fjær.

Foreldrene har dratt sin kos, men ungene som er igjen i Solheimsvannet er snart flygedyktige og forsvinner nok, de også.

En, to, tre, fire … syv! 30. mai 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

I år som i fjor har knoppsvaner hekket i Solheimsvannet.

Svaneparet viser stolt frem syv svømmende små.

Dragene passer på 11. mai 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Det flyr drager over Mindemyren. I følge nettsiden til Bergen Kommune passer de på at rovfugler ikke angriper redene til hekkende måker.

«Dragene» som mange bruker på hustak har vist seg å ha liten effekt, da fuglene fort blir vant til dem. For enkelte måkearter kan dragene tvert imot fungere som beskyttelse fra andre fugler som potensielt kan angripe reiret.
Kilde: Bergen Kommune.

Kråker er kanskje største trussel mot egg og fugleunger, men det er observert både hauk og havørn over Minde nylig.

Fiskemåke 10. mai 2021

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags:
add a comment

Skjærene bygget, fiskemåkene flyttet inn.

Fiskemåke, Larus canus, er blitt en vanlig hekkefugl på Kronstad og Mindemyren. Den hekker både på bakken og på tak og den har også hekket på parkerte biler i Kronstadparken. I skjærgården er den imidlertid gått sterkt tilbake, opptil 80% nedgang i perioden 1980 – 2014. Nå er den rødlistet med kategorien NT, nær truet. Kilde: Artsdatabanken.