jump to navigation

Dragene passer på 11. mai 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Det flyr drager over Mindemyren. I følge nettsiden til Bergen Kommune passer de på at rovfugler ikke angriper redene til hekkende måker.

«Dragene» som mange bruker på hustak har vist seg å ha liten effekt, da fuglene fort blir vant til dem. For enkelte måkearter kan dragene tvert imot fungere som beskyttelse fra andre fugler som potensielt kan angripe reiret.
Kilde: Bergen Kommune.

Kråker er kanskje største trussel mot egg og fugleunger, men det er observert både hauk og havørn over Minde nylig.

Fiskemåke 10. mai 2021

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags:
add a comment

Skjærene bygget, fiskemåkene flyttet inn.

Fiskemåke, Larus canus, er blitt en vanlig hekkefugl på Kronstad og Mindemyren. Den hekker både på bakken og på tak og den har også hekket på parkerte biler i Kronstadparken. I skjærgården er den imidlertid gått sterkt tilbake, opptil 80% nedgang i perioden 1980 – 2014. Nå er den rødlistet med kategorien NT, nær truet. Kilde: Artsdatabanken.

Muring og støping 9. mai 2021

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: , ,
add a comment

På Kronstad bygges det ny adkomst fra Inndalsveien ned mot Solheimsvannet langs den nye bybanetraséen.

Det støpes betongmur på den høyeste delen og legges tørrmur nederst. På motsatt side ligger den trappeformede muren fra da jernbanen gikk her. Noen år var det også depot for Bybanen her. Bilde fra november 2014:
_MG_6321_920

dump_bybanen_Kronstad

Skjermdump fra planforslag til Bybanen, Bergen kommune, 2017. Se video på YouTube.

Takskifer 6. mai 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Huset på meieriområdet der gatekunstnerne boltret seg i fjor, står for fall.

Men de verdifulle takskiferne fra bygningen blir tatt vare på. (Kanskje de kan brukes på Meieritaket).

:-)

Partytelt 5. mai 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Fra anleggsplassen for Bybanen ved Solheimsvannet.

Kulvert før og nå 26. april 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Fra Minde Allé til Elvebakken skal vannet fra kanalen ikke gå i dagen men i kulvert. Det har det gjort lenge.

Forrige gang kulverten ble gravd opp var for nesten 10 år siden, i juli 2011.

Den gang var det flere tanker, for gass og melkeprodukter, i området.

Blir kanalen Lonen? 24. april 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Før elven som gikk fra Solheimsvannet til Nordåsvannet ble lagt i rør hette den Lonerne, ellr «Lonen» på folkemunne. På Facebook kom et forslag om å gi kanalen dette navnet når den når på nytt hentes frem i lyset.

Årstadposten har skrevet litt om Lonerne før og nå.

Der banen skal krysse kanalen 19. april 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

To ganger vil Bybanen krysse kanalen fra Solheimsvannet til Kristianborg på Mindemyren.

Der kanalen svinger ut fra Solheimsvannet er det kommet opp en kran. Like syd for kranen, ved Kanalveien 52, vil det komme et bybanestopp. Videre sørover vil kanalen løpe med kunstige kulper og bed for vann- og strandvekster.

IMG_4445_460

Her er en video fra Bergen Kommune som viser hvordan kanalen er tenkt å bli: https://youtu.be/d9yJsAyX2So

Neste stopp Haukeland 18. april 2021

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags:
add a comment

Det arbeides intenst på det nye bybanestoppet på Kronstad og på begge sider av dette. Den nye bybanelinjen skal krysse under Inndalsveien og dermed under linje 1. Fra Kronstad mot Haukeland skal banen gå i tunnel. Den gamle jernbanetunnelen som har åpning samme sted blir gang- og sykkelvei mot Møllendal og sentum.

Fra Mindemyren ser vi Haukeland sykehus i bakgrunnen.

Såret i fjellveggen 10. april 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

I september 2018 gikk det ras i Løvstakken ovenfor Grønnlien. Natt til 8. april gikk det ras igjen.

Det ser ut som det kan komme mer men det er en solid rasvoll over bebyggelsen her. Den delen av Løvstien som går langs ryggen av rasvollen er avstengt.