jump to navigation

Grønne tak 27. januar 2023

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

På nye bygninger med flate tak blir det lagt matter med bergknapp eller andre planter for å bremse avrenning i ved kraftig nedbør. I Kronstadparken har buebygget og hus A i den nyeste OBOS-utbyggingen fått grønne tak. På Kronstad-X legges det også grønt tak.

Lenger sør på Mindemyren utmerker BiR seg. Flere bygninger i området har grønne tak, men det kan være en følge av naturens gang.

Det ble lys 26. januar 2023

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: , ,
add a comment

Siden månedsskiftet november/desember er det blitt arbeidet med å montere gatelys i krysset Fabrikkgaten/Inndalsveien.

Nå er stolpene på plass og lyset er tent. Forstatt mangler noe arbeid på bakkeplan.

Beplantning ved bassenget 17. januar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Det er kommet stauder og rhododendron rundt bassenget ved bybanestoppet på Mindemyren.

I dag ble det også satt ned noen voksne lindetrær.

Underetasjen rives 16. januar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

For et års tid siden ble en av bygningene på meieriområdet revet, men underetasjen ble stående igjen. Under betongdekket har det vært lagerrom og et stort garasjeanlegg. Nå spiser maskinene seg innover i disse rommene.

Siste bilde viser tomten før den siste rivingen startet.

Lekeplass og mur med tegninger 15. januar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Bak lekeplassen ved Meieritaket er det en høy mur som viser tegninger i nonfigurativ stil, og en figurativ.

Kanskje kommer det mer?

Konfliktområde 13. januar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Planforslag for Mindemyren nord, 70520000 Årstad, Gnr. 159, Bnr. 943 m.fl. har vært ute til offentlig ettersyn. Norges miljøvernforbund er negative til delen av planen som omfatter tursti på østsiden av Solheimsvannet:

Den foreslåtte turstien rundt Solheimsvannet, 1,5 meter bred, vil nødvendigvis rasere sårbare og viktige naturtyper rundt vannet fullstendig, den vil uten tvil ødelegge hekkeplassene til mange av fugleartene som i dag benytter området.

(Sitat fra forbundets merknader).

Andre interessegrupper er positive til turstien.

Bildene viser noe av området slik det er i dag, med strandsone, våtmark og villniss.

Betongkasser 12. januar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

På plassen mellom Solheimsvannet og Inndalsveien som tidligere har vært parkeringsplass og basketballbane, senere pumptrack er det nå støpt tre solide betongkasser.

Anleggsarbeidet startet i november. Nå er det kommet jord i kassene, men foreløpig ingen planter.

Lange bed 10. januar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Det er blitt mange lange bed langs Bybanen og sykkelstiene på Mindemyren. Nå fylles det på jord langs hovedåren for gående og syklende.

Det var grønt her tidligere også, men da var det et villniss. De siste bildene ar fra 2009 og 2012.

Den bratteste biten 1. januar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Traséen for de siste metrene av Løvstien er på det nærmeste ryddet, og forskaling til fundamenter for brokontruksjonen begynner å komme på plass fra sørsiden. Dette er det bratteste terrenget på hele ruten fra Langeskogen til Riplegården, og broen vil følge omtrent samme rute som stien som har gått her.

Midt på siste bilde kan man over takene i Kristian Bings vei se de store steinblokkene som er sikret, blant annet med kjetting, fra tidligere.

Dam og graffiti 31. desember 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Graffitien har stått noen uker, men dammen er ny.

Sistnevnte er mer enn 10 cm på det dypeste og bør bli borte ganske snart.