jump to navigation

Undergang i endring 29. september 2022

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: , ,
add a comment

For et år siden ble den store fotgjengerundergangen på Danmarksplass frisket opp med gatemaleri. Det var også noe på gang i undergangen lenger nord, like ved Årstad videregående. Men først nå ser det ut til å bli fart i saken.

Noe av det som har stått en stund blir overmalt og nye flater tas i besittelse.

Asfaltering. Før, under og etter. 23. september 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Gang- og sykkelveien over Mindemyren får et par omganger til med asfalt før den er ferdig.

På Mindemyren Nord er det noen få strekk som gjenstår.

360 – 400 nye boenheter 17. september 2022

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags: ,
1 comment so far

Det pågår oppmåling for nye boliger i regi av OBOS i Fabrikkgaten 3-5.

Skissene fra LINK ble vist her i juni 2021. Innflytting er beregnet til 2026.

12 år er gått 15. september 2022

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: , ,
add a comment

De to eldste bildene er tatt for nokså nøyaktig 12 år siden, her satt sammen med to tatt samme sted i Inndalsveien i dag.

Kronstad X har nå fått alle etasjene på plass, slik at det på siste bilde går an å få et inntrykk av dimensjonene på nybygget.

Der det gule huset lå 11. september 2022

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: , ,
2 comments

For ti år siden ble det servert pizza i den gule trebygningen i nordenden av Kronstadparken. I januar 2013 ble huset revet.

Nå blir tomten gravd ut for ny bygning på stedet.

Nede på stasjonen 9. september 2022

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: , , ,
add a comment

Den gamle stasjonsbygningen på Kronstad har sett mange endringer i landskapet de siste årene. Da den ble bygget i 1913 het den Krohnstad stasjon og lå på Vossebanen. Det var visstnok planen å rive bygningen, men den står der nå fortsatt. Første bilde er tatt i 2016, da området var depot for Bybanen.

Mot Haukeland sykehus går de nye bybanesporene inn i Årstadtunnelen. Den oppgraderte Kronstadtunnelen (lengde 475 meter) skal føre ny gang- og sykkelveg mot Fløen og sentrum.

Albatrossen 8. september 2022

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: , ,
1 comment so far

Ny kafé åpner i Inndalsveien, nær Høyskolen.

Samme lokaler hvor Minde Kaffe holdt til for 3-4 år siden.

Land Art 4. september 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Mye spennende man kan gjøre med ferdigplen.

Eikevegen gjenåpnet 3. september 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren, Wergeland.
Tags:
add a comment

Eikevegen bak Meieritaket er åpen.

Gjennomgang her har vært stengt siden anleggsstart i januar 2020.

Kø av bybaner 1. september 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Linje 2 over Mindemyren er populær.

I dag var det kø av bybanevogner som ville teste den nye traséen.