jump to navigation

Brokonstruksjonen 25. mars 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Broen som skal binde sammen de siste 380 metrene mellom Løvstiens søndre og nordre del er påbegynt.

De fleste trærne i traséen er felt og anleggsarbeidet nærmer seg det bratteste partiet ovenfor Kristian Bings vei.

Betongheller 24. mars 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Det meste av den store åpne plassen nord på Mindemyren har fått dekke av betongheller. Nå er det også montert benker slik at man kan sitte og skue ut over betongen. Trolig vil det komme noe grønt i det ledige arealet som gjenstår.

Plassen dekker et område på begge sider av Kanalveien og Bybanen og strekker seg inn mot delområde S17 hvor det nå planlegges boligbygging.

Mindemyren på langs 22. mars 2023

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags:
add a comment

Fra Fløyen kan man se sørover Bergensdalen og Mindemyren. Går man Kamveien mot Starefossen får man utsyn mot søndre deler av Fjøsangerveien med Nordåsvatnet i bakgrunnen.

På siste bilde ser vi HVL til venstre og Kronstad X som er under bygging, til venstre.

Stillas og fasadeplater 20. mars 2023

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags:
add a comment

Stillasene tas ned på Kronstad X. Fasadeplater monteres.

Høyt og smalt 19. mars 2023

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: , ,
add a comment

Det nye næringsbygget i Kronstadparken utnytter tomten godt.

Det blir smalere nederst enn øverst.

Om å dele vegen 15. mars 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Litt uklart hva som er fortau, sykkelsti og bilveg foran gårdene i Kanalveien.

Farger i landskapet 14. mars 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Det er mye svart, hvitt og grått på Mindemyren nå, men noen steder er det farger.

Også i undergangen ved Minde Allé har graffitien fått lov å stå noen uker nå.

Åpnet og stengt 13. mars 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Etter at den midlertidige gangbroen på Kristanborg ble demontert er det åpnet for myke trafikkanter gjennom parken ned til buss og bane. Trappene er ikke ferdige, men veiene er farbare.

Løbergsalléen er fortsatt stengt for gjennomkjøring.

Jakten på åpent vann 9. mars 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

For få dager siden begynte isen å legge seg på Solheimsvannet igjen. Svanene kunne bryte opp isen langs bredden noen dager, men nå er det bare en liten åpen råk igjen.

Endene er dratt andre steder, men svaneparet og noen måker holder stand, foreløpig.

Demontering 7. mars 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Gangbroen over Fjøsangerveien har gjort nytten og blir nå demontert. Den har stått siden oktober 2018.

Bybanen utbygging har annonsert nattestenging av E39 6. – 10. mars, med omkjøring om Kanalveien.