jump to navigation

Det gule huset brant 21. september 2014

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

En av villaene jeg nevnte i mars 2012, brant ned natt til i går.
(Se nyhet, Bergens Tidende.)

Mars 2012:
IMG_1673_920

Det utbrente huset i dag:
IMG_2229_920

_MG_5015_920
Politiet er på vakt.

Forfalt og for fall 18. november 2013

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , , ,
add a comment

Svaneviksveien 61 var en gang et staselig hus. Nå står det for fall.

_MG_6620_920


Her planlegges kombinert bolig- og næringsbygg.

Rønner i Inndalsveien 14. april 2013

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags: , , , ,
add a comment

Noen eldre trevillaer inntil jernbanelinjen i Inndalsveien skal etter planen erstattes av boligblokker på inntil 7 etasjer.

_MG_0246_920

_MG_0250_920
Husene som ligger nærmest Solheimsvannet blir stående. Det er naturvernområde langs vannet her, blant annet på grunn av hekkende fugl.

_MG_0251_920
Turveien stopper her men på plankartet fra 2009 er den ført videre langs jernbanelinjen opp til Inndalsveien. På det nyeste kartet er den tatt ut av planområdet.

Villaer for fall 4. mars 2012

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Vis-a-vis høyskolebygget, på motsatt side av Inndalsveien, ligger en parkeringsplass som benyttes til hensetting av biler i mer eller mindre kjørbar stand. Inntil denne plassen ligger noen villaer som har sett bedre tider. Til sammen utgjør villatomtene og parkeringsplassen et areal med såkalt «stort potensiale», vil jeg tro.

Disse husene er ikke de eneste som står og forfaller langs Mindemyren. Andre steder er fofallet kommet lenger enn det vi ser her, likevel leies husene ut til boligformål. Jeg tror ikke man skal stille store krav til boligstandard om man vil bo her.