jump to navigation

Benker med utsikt 11. mai 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

I parken over bybanestoppet på Kristianborg er det montert benker med god utsikt til Fjøsangerveien og enda lenger.

Vil du ha bedre utsyn enn dette kan du for eksempel skaffe deg en drone slik NCC har gjort.

«Lysbryter» og sykler 6. mai 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , , ,
add a comment

Ved bybanestoppet på Kristianborg ble det montert kunstnerisk utsmykking i november 2022. Da var ikke omgivelsene ferdig utformet.

Nå er bysykler integrert i installasjonen og sykkelstien ned mot Kanalveien får nytt betongdekke i disse dager.

Åpnet og stengt 13. mars 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Etter at den midlertidige gangbroen på Kristanborg ble demontert er det åpnet for myke trafikkanter gjennom parken ned til buss og bane. Trappene er ikke ferdige, men veiene er farbare.

Løbergsalléen er fortsatt stengt for gjennomkjøring.

Demontering 7. mars 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Gangbroen over Fjøsangerveien har gjort nytten og blir nå demontert. Den har stått siden oktober 2018.

Bybanen utbygging har annonsert nattestenging av E39 6. – 10. mars, med omkjøring om Kanalveien.

Trapper og slyngende stier 21. februar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

I parken ved lokket på Kristianborg gjenstår fortsatt noe grunnarbeid.

Noen flater er dekket med jord og snart kan anleggsmaskinene trekke seg tilbake.

Asfaltering i krysset 15. desember 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Det blir asaltert mange steder på Mindemyren i disse dager.

Blant annet i krysset ved pizzeriaen på Kristianborg.

Knutepunkt 29. november 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , , ,
add a comment

Kristianborg er blitt et kollektivknutepunkt hvor Bybanen møter mange busslinjer på Fjøsangerveien.

Parkanlegget på Løvstakksiden er ikke ferdig, men man kan ta heisen:

Toiletter mangler.

Kuber og kjegler 23. november 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Kunsten er montert på bybanestoppet på Kristianborg. Omgivelsene er ennå ikke helt på plass.

Verket, som er laget av Jan Freuchen, har tittelen Lysbryter.

Å sykle forbi Kristianborg 6. november 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
1 comment so far

Å passere Kristianborg på sykkel har vært utfordrende i lengre tid. Fjøsangerveien har vært stengt for myke trafikkanter og Kanalveien har vært anleggsområde for bybaneutbyggingen. Men nå blir nye gang- og sykkelveier asfaltert, så det er bedring i sikte.

Første bilde er tatt i august, de andre bildene i dag, 6. november.

Kø av bybaner 1. september 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Linje 2 over Mindemyren er populær.

I dag var det kø av bybanevogner som ville teste den nye traséen.