jump to navigation

Der Lonen fløt sakte forbi 4. desember 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

På et gammelt bilde fra Marcussamlingen ved UiB, av meieriet på Mindemyren, kan vi se elven Lonerne, Lonen blant folk, flyte forbi. Siden havnet elven i rør under Kanalveien og meieriet fikk flere bygninger der elven tidligere rant. Nå er Kanalveien flyttet og meieribygninger revet, og dunkjevle, lyssiv og andre sumpplanter dukker opp. Kan frø overleve så lenge i grunnen?

De første bildene er tatt tidligere i høst. Nå er vannet frosset og rimet brer seg på planteveksten. Siste bilde er det nevnte fra https://marcus.uib.no, foto: Widerøe.

Filtkongslys 8. august 2022

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: ,
add a comment

Den kolonien av filtkongslys som står inntil Kronhaugen må være en av de flotteste i Bergen. Noen av plantene er nesten mannshøye og skuer ned over bybanesporet mot Solheimsvannet.

Plantene står på en ubebygd del av tomten for nybyggene i Fabrikkgaten 11-13 som er under regulering.

Vår i parken 2. mars 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Krokus og snøklokker kikker fram i Leaparken.

Det lille huset er skjult bak presenninger.

Atter en jordhaug 19. oktober 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

På Kristainborg ligger det en stor haug jord som stammer fra gravingen i området. Haugen har ligget der hele vekstsesongen og er mer tilgrodd enn haugen jeg skrev om for litt over ett år siden. Artsmangfoldet ser også ut til å være større og omfatter både hjemlige og fremmede arter. Kan identifisere over 30 arter, her er en liste over de hjemlige:

Brunrot, burot, løvetann, hestehov, vegkarse, revebjelle, krattmjølke (eller en fremmed mjølkeart), markjordbær, tunrapp, rødsvingel, glattveronika, brennesle, bringebær, hvitkøver, rødkløver, høymol, groblad, krypsoleie, gråurt, tvetann, svineblom, geitrams, myrtistel, stivdylle, brønnkarse, selje, hønsegras.

Mjølkene har spredd en uhorvelig mengde frø som allerede er spirt.

God utsikt nordover fra haugen.

Listen over fremmede arter er ikke like lang, her angitt med risikovurdering fra artsdatabanken:
Sibirvalmue PH, rødhyll SE (muligens svarthyll NR), gullregn SE, hagelobelia NR, tomat NR, rognspirea SE, kanarigras NR.
Forklaring: PH = potensielt høy risiko, SE = svært høy risiko, NR = ikke risikovurdert.

Milde morkler! 24. mai 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

På Solheim gravplass er et felt som ligger brakk, og/eller muligens er sådd til med lupiner (svartelistet!) og forglemmegei. Det vokser også mange andre vekster der, som triltunge, hvitkløver, tunrapp, rødsvingel og andre gressarter, lyssiv, ryllik, matsyre, høymole, judaspenger, legeveronika og — av alle ting — spissmorkel.

Dette er en sopp jeg aldri har sett tidligere, men som i år popper opp over alt på Facebook, og nå altså også i Bergen.

Jordhaug 17. september 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

I en stor jordhaug som er blitt liggende noen uker etter graving nord på Mindemyren er det nå begynt å spire. For det meste hjemlige arter, ser det ut til. Brennesle, krypsoleie, brønnkarse, hønsegras, tunrapp, mjølke, rødtvetann, gjetertaske, burot, høymol, vassarv, åkersvineblom og et par jeg ikke klarer å bestemme. Jeg tenkte kanskje engraudtoppen ville dukket opp, for den vokste her i området. Men den ser jeg ikke noe til.

Barndomsminnet tunbalderbrå har fått status PO, «Potensielt høy risiko» i fremmedartlisten, ser jeg. Det er andre fremmedarter som er langt mer utbredt på disse kanter.


Haugen må inneholde en del andre ting også. Det renner ut rustfarget vann.

Spurver i hønsegras 27. august 2020

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: , ,
1 comment so far

Gråspurvene mesker seg med frø fra hønsegras og annet «ugress» på en flekk mellom byggeplassene i Kronstadparken.

Slike små villniss blir færre og færre mellom nybyggene på Mindemyren og andre steder.


I bakgrunnen reiser «Buebygget» seg.

Frodig klatrehortensia 22. oktober 2019

Posted by alfedgar in Wergeland.
Tags: , ,
add a comment

Klatrehortensia har imponerende vekstkraft. På muren ved Ambrosia Tønnesens plass har den vokst flere meter i sommer og har god fart over murkanten og inn i Svaneviksveien ovenfor.

I det siste har den fått fin gul farge under en blå høsthimmel.

Flammer i rundkjøringen. 13. mai 2019

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment


Bedre å fjerne gresset med varme enn med glyfosat.

Vintergrønt 10. mars 2019

Posted by alfedgar in Wergeland.
Tags: ,
add a comment

Nyplantet vintergrønt i et kar på Ambrosia Tønnesens plass.


Eføyen på bjørka imponerer, og har vokst godt siden 2011.