jump to navigation

Stor åpen plass 12. februar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Tidligere var det møbelforretning, jernbaneovergang og en stor rundkjøring nord på Mindemyren. Bilvegen er der fortsatt men det andre er borte og erstattet av gang- og sykkelveg, bybane og en stor, åpen plass. Den blir nå belagt med sementheller.

De tre første bildene er fra april 2010, de andre fra februar 2023.

4 – 3 – 2 … 11. oktober 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Minst to av boligene med verneverdi (Kanalveien 8-12) skal bevares.
Rest av jernbaneskinne i allmenning skal bevares.

Utdrag av konklusjon i referat fra oppstartsmøte for delfelt S19 og S20, Mindemyren.

Frem til sommeren 2019 lå det fire eneboliger nord i Kanalveien. Da forsvant Kanalveien 14 til fordel for veg. Noen meter av skinnegangen til gamle Vossebanen forsvant samtidig.

Første bilde her er tatt i januar 2015:

Restene av skinnegangen er synlig i gresset. Noe mer er muligens skjult under asfalt.

Vegen ned mot vannet 4. april 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

De siste ukene er det gjort arbeid på gangveien fra Kronhaugen ned mot Solheimsvannet.

Det siste bildet er fra høsten 2017. Da gikk gangveien under jernbanelinjen som nå er borte.

Park med utsikt 14. mars 2022

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: , ,
1 comment so far

På nordsiden av høyskoleområdet på Kronstad anlegges det nå en park.

Det legges trapper og stier på høyden mellom store trær, tidligere del av «Nordtomten«. Mot nord blir det utsyn mot bybanesløyfen som svinger ned mot den nye holdeplassen og den gamle stasjonsbygningen på Kronstad.

På baksiden legges det gang- og sykkelveg i skaret som tidligere førte jernbanelinjene inn mot verkstedområdet som lå her. I 2010 var dette et gjengrodd villniss.

På skinner 30. august 2021

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Stor aktivitet i disse dager der bybanelinjene skal krysse hverandre på Kronstad. Pakkmaskinen har stått klar siden begynnelsen av måneden. Nå er det lagt ut betong- og tresviller, skinner (på betongsvillene) og sporskifter (på tresvillene).


Til slutt et bilde fra mai 2009 da jernbanen slynget seg samme sted.

Graving og deponering 17. november 2019

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

I forbindelse med bygging av Bybanen over Mindemyren deponeres det masser på det tidligere jernbaneområdet.

Skinner forsvinner 8. november 2019

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

(… men de kommer nok igjen …).
De fleste jernbaneskinnene er nå fjernet fra Mindemyren. Unntak er et par steder der de krysser veien.


I nord, der den Vossebanen gikk før Kronstadtunnelen ble bygget, fjernes også gammel skinnegang.

Ikke bare skinner forresten. Kanalveien 14, en av de fire bevaringsverdige arbeiderboligene som ligger inntil sporet, er fjernet siden sist.

Endringer i landskapet 25. oktober 2019

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Mellom Solheimsvannet og Fabrikkgaten er jernbaneskinnene fjernet og traseen for Bybanen ryddet.


Bildene er fra desember 2013 og oktober 2019.

Perleporten åpnet seg 1. november 2018

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , , ,
add a comment

I mai ble sykkelveien over Mindemyren «ferdigstilt». Siden har det blinket gult ved Minde Allé og ved jernbaneovergangen utenfor Kanlaveien 11.

Men nå er portene åpnet og man kan sykle i fredelige og sikkert litt sunnere omgivelser enn langs Fjøsangerveien.

Sykkelvennlig 22. mai 2018

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Nye sykkelstien over Mindemyren skal følge jernbanesporet over en strekning på 30-40 meter. Derfor er sporet pakket inn i sykkelvennlig gummi og det er installert automatiske porter som lukkes når toget passerer.Forrige uke ble det meste av traséen asfaltert. Nå mangler bare en liten flekk utenfor Kanalveien 11.