jump to navigation

Lange bed 10. januar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Det er blitt mange lange bed langs Bybanen og sykkelstiene på Mindemyren. Nå fylles det på jord langs hovedåren for gående og syklende.

Det var grønt her tidligere også, men da var det et villniss. De siste bildene ar fra 2009 og 2012.

Kaldt og stille 8. desember 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Det er kaldt og vindstille på Mindemyren og frostrøyken ligger over landskapet.

På slike dager kan det oppstå inversjon.

Inversjon oppstår typisk om vinteren, når bakken blir kald og kjøler ned lufta nær bakken. Fordi kaldere luft er tyngre, legger den seg i lave områder, for eksempel i daler, og det skal mye til at den skiftes ut. Dette kan bidra til at lokal luftforurensningsamles opp og gir dårlig luftkvalitet

Kilde: Store norske leksikon.

Der Lonen fløt sakte forbi 4. desember 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

På et gammelt bilde fra Marcussamlingen ved UiB, av meieriet på Mindemyren, kan vi se elven Lonerne, Lonen blant folk, flyte forbi. Siden havnet elven i rør under Kanalveien og meieriet fikk flere bygninger der elven tidligere rant. Nå er Kanalveien flyttet og meieribygninger revet, og dunkjevle, lyssiv og andre sumpplanter dukker opp. Kan frø overleve så lenge i grunnen?

De første bildene er tatt tidligere i høst. Nå er vannet frosset og rimet brer seg på planteveksten. Siste bilde er det nevnte fra https://marcus.uib.no, foto: Widerøe.

Kanalvenyen 3. desember 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , , ,
add a comment

Kanalveien er blitt en aveny. Nord for Minde Allé ligger kanalen langs vestsiden av vegen. Øst for kanalen kommer først en gang/sykkelveg, deretter sydgående bilveg, så bybanesporene i begge retninger, så nordgående bilveg, sykkelveg og til slutt et bredt fortau. Status til sistnevnte er litt uklar. Det kan se ut som det delvis fungerer som tilkomst og parking for biler, i hvert fall foreløpig.

Avenyen kan ikke måle seg med Champs-Êlysées i Paris, som er 70 meter bred, men på Mindemyren er den flere steder omkring det halve. Syd for Minde Allé går «hovedvegen» for gående og syklende inntil traséen, men på nordsiden går den lenger vest.

Kald start 20. november 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Det var kuldegrader og rim på Mindemyren da Bybanen kjørte gratisturer på linje 2 til Fyllingsdalen i dag. Og det var jammen fullt av passasjerer i vognene.

Hvitt og rimete på asfalten men ikke glatt akkurat.

Trafikken i Minde Allé 14. november 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

I et par år er det blitt gravet i Minde Allé. Hele tiden er biltrafikken blitt ledet i begge retninger.

Nå krysser Bybanen og med tiden skal også gående og syklende kunne ferdes trygt her.
Siste bilde, fra 2015, viser rundkjøringen som var i krysset ved Kanalveien før omleggingen.

Ganske store trær 12. november 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

I sommer ble det gravd ned solide plastfundamenter ved bybanestoppet i Kanalveien, Mindemyren holdeplass. Nå er det plantet lindetrær i fundamentene som er av samme type som dem som ble brukt til trærne på lokket over den nye linjen på Kronstad. Samtidig er det plantet tre liknende trær i den nye parken ved Postterminalen, og to helt nord på Mindemyren, nær de fire som ble satt ned i februar.

Ved Postterminalen og på Mindemyren nord er det ikke brukt plastfundamenter. Første bilde er tatt i juli, resten i dag, 12. november.

Det største lageret 1. november 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Anleggsarbeidet for Bybanens linje 2 har krevd stor plass for lagring av utstyr og materialer. Den største lagerplassen strekker seg over en strekning på et par hundre meter mellom bybanetraséen og sykkelveien over Mindemyren.

Her er det blitt lagret alle slags verktøy og redskap, stein, grus, asfalt, grønne planter, betong, slanger, rør, kabler og mye annet.

S16 og S17 28. oktober 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

To næringsbygg skal rives for å gi plass til 180 boenheter mellom bybanen og Solheimsvannet nord på Mindemyren. Planene var ute på høring i sommer og i den forbindelse ble det publisert en digital 3D-modell av området.

Det nest siste bildet viser området sett fra sydøst og er tatt i modellen av Bergen som er utstilt i Autogården. Den er ikke lenger helt «up to date». Blant annet er møbelforretningen til venstre i bildet revet (februar 2020). Det samme er den ene av eneboligene i bakgrunnen (sommeren 2022).  Oversiktsbildet til slutt er fra oktober 2021.

Endringer for basseng 6. oktober 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Bilder fra oktober 2012 og fra samme område nylig.

Kanalveien 55 ble revet høsten 2019.