jump to navigation

«Lysbryter» og sykler 6. mai 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , , ,
add a comment

Ved bybanestoppet på Kristianborg ble det montert kunstnerisk utsmykking i november 2022. Da var ikke omgivelsene ferdig utformet.

Nå er bysykler integrert i installasjonen og sykkelstien ned mot Kanalveien får nytt betongdekke i disse dager.

Den største asfalteringen 21. april 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Den store plassen midt på Mindemyren som tidligere var godsterminal for jernbanen og siden lagerplass for bybaneutbyggingen blir lagt under ny asfalt. Hva det blir i fremtiden er antydet i en prosjektbeskrivelse fra Bane Nor Eiendom:

Tomteareal i kvm: 20000
Utviklingspotensial i kvm: 65000
Formål: Bolig, Kontor, Næring, Utadrettet virksomhet

I mellomtiden er det mange dekar asfalt å boltre seg på her.

Betongheller 24. mars 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Det meste av den store åpne plassen nord på Mindemyren har fått dekke av betongheller. Nå er det også montert benker slik at man kan sitte og skue ut over betongen. Trolig vil det komme noe grønt i det ledige arealet som gjenstår.

Plassen dekker et område på begge sider av Kanalveien og Bybanen og strekker seg inn mot delområde S17 hvor det nå planlegges boligbygging.

Om å dele vegen 15. mars 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Litt uklart hva som er fortau, sykkelsti og bilveg foran gårdene i Kanalveien.

Demontering 7. mars 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Gangbroen over Fjøsangerveien har gjort nytten og blir nå demontert. Den har stått siden oktober 2018.

Bybanen utbygging har annonsert nattestenging av E39 6. – 10. mars, med omkjøring om Kanalveien.

Opprydningen 28. februar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Entreprenørene er godt i gang med opprydningen på Mindemyren.

Det blir et formidabelt ledig areal her når resten av anleggsmaskinene, brakkene, asfalthaugene og det andre som har vært lagret her de siste par årene er ryddet unna.

Lange bed 10. januar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Det er blitt mange lange bed langs Bybanen og sykkelstiene på Mindemyren. Nå fylles det på jord langs hovedåren for gående og syklende.

Det var grønt her tidligere også, men da var det et villniss. De siste bildene ar fra 2009 og 2012.

Kaldt og stille 8. desember 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Det er kaldt og vindstille på Mindemyren og frostrøyken ligger over landskapet.

På slike dager kan det oppstå inversjon.

Inversjon oppstår typisk om vinteren, når bakken blir kald og kjøler ned lufta nær bakken. Fordi kaldere luft er tyngre, legger den seg i lave områder, for eksempel i daler, og det skal mye til at den skiftes ut. Dette kan bidra til at lokal luftforurensningsamles opp og gir dårlig luftkvalitet

Kilde: Store norske leksikon.

Der Lonen fløt sakte forbi 4. desember 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

På et gammelt bilde fra Marcussamlingen ved UiB, av meieriet på Mindemyren, kan vi se elven Lonerne, Lonen blant folk, flyte forbi. Siden havnet elven i rør under Kanalveien og meieriet fikk flere bygninger der elven tidligere rant. Nå er Kanalveien flyttet og meieribygninger revet, og dunkjevle, lyssiv og andre sumpplanter dukker opp. Kan frø overleve så lenge i grunnen?

De første bildene er tatt tidligere i høst. Nå er vannet frosset og rimet brer seg på planteveksten. Siste bilde er det nevnte fra https://marcus.uib.no, foto: Widerøe.

Kanalvenyen 3. desember 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , , ,
add a comment

Kanalveien er blitt en aveny. Nord for Minde Allé ligger kanalen langs vestsiden av vegen. Øst for kanalen kommer først en gang/sykkelveg, deretter sydgående bilveg, så bybanesporene i begge retninger, så nordgående bilveg, sykkelveg og til slutt et bredt fortau. Status til sistnevnte er litt uklar. Det kan se ut som det delvis fungerer som tilkomst og parking for biler, i hvert fall foreløpig.

Avenyen kan ikke måle seg med Champs-Êlysées i Paris, som er 70 meter bred, men på Mindemyren er den flere steder omkring det halve. Syd for Minde Allé går «hovedvegen» for gående og syklende inntil traséen, men på nordsiden går den lenger vest.