jump to navigation

Pumptrack ved Solheimsvannet 23. august 2022

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Basketbanen mellom Inndalsveien og Solheimsvannet kom på plass i 2018. Nå er den omdisponert.

Rampen har stått der noen dager, men jeg har ikke sett den i bruk ennå.

Badesesongen på hell 21. august 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

IMG_4189_920

Sørbøk 1. august 2022

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Sørbøk er et treslag som ikke er plantet så ofte i Bergen. Jeg har i hvert fall ikke sett det i området her tidligere. Nå er det kommet tre eksemplarer ved broen i nordenden av Solheimsvannet og en håndfull ved det nye bybanstoppet på Kronstad.

På sidene til Universitetshagene kan man finne interessant informasjon om treet. Det sies at det er to arter som kan plantes i Norge, kanelsørbøk, Nothofagus antarctica og N. pumilio. https://www.uib.no/universitetshagene/66895/sørbøk-nothofagus
Dette ser ut til å være kanelsørbøk, så da blir det nok fine høstfarger, — og kanelduft til våren.

Grønt skifte 1. juli 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Det grønne skiftet er lett å få øye på rett nord for Solheimsvannet.

Installasjon ved vannet 25. juni 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Bak buskas og trær har studenter fra Bergen Arkitekthøgskole bygget en paviljong med ildsted like ved Solheimsvannet.

Prosjektet ble påbegynt i mai. Mulig det ikke er helt ferdigstilt.

Plen ankommet 5. mai 2022

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Legges ved bybanetraséen nord for Solheimsvannet.

Veien ned mot vannet på denne siden er åpnet.

Veien ble vekk 30. april 2022

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags: ,
1 comment so far

For fire uker siden skrev jeg at det ble anlagt gangvei fra Kronhaugen ned mot Solheimsvannet. For en uke siden ble kantsteinene fjernet.

Nå ser det ut til at man må krysse en plen for å komme ned til vannet her.

Rydding i kanalen 8. april 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , , ,
add a comment

Der kanalen leder ut fra Solheimsvannet ble det lagt midlertidige rør da Kanalveien ble lagt om i 2019.

Nå blir rørene fjernet og det går an å få et inntrykk av hvordan det skal bli her når anlegget er ferdig.

Vegen ned mot vannet 4. april 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

De siste ukene er det gjort arbeid på gangveien fra Kronhaugen ned mot Solheimsvannet.

Det siste bildet er fra høsten 2017. Da gikk gangveien under jernbanelinjen som nå er borte.

Gangveien asfalteres 19. januar 2022

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Gangveien fra Inndelsveien langs den nye bybanelinjen og ned mot Solheimsvannet er asfaltert.