jump to navigation

Installasjon ved vannet 25. juni 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Bak buskas og trær har studenter fra Bergen Arkitekthøgskole bygget en paviljong med ildsted like ved Solheimsvannet.

Prosjektet ble påbegynt i mai. Mulig det ikke er helt ferdigstilt.

Plen ankommet 5. mai 2022

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Legges ved bybanetraséen nord for Solheimsvannet.

Veien ned mot vannet på denne siden er åpnet.

Veien ble vekk 30. april 2022

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags: ,
1 comment so far

For fire uker siden skrev jeg at det ble anlagt gangvei fra Kronhaugen ned mot Solheimsvannet. For en uke siden ble kantsteinene fjernet.

Nå ser det ut til at man må krysse en plen for å komme ned til vannet her.

Rydding i kanalen 8. april 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , , ,
add a comment

Der kanalen leder ut fra Solheimsvannet ble det lagt midlertidige rør da Kanalveien ble lagt om i 2019.

Nå blir rørene fjernet og det går an å få et inntrykk av hvordan det skal bli her når anlegget er ferdig.

Vegen ned mot vannet 4. april 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

De siste ukene er det gjort arbeid på gangveien fra Kronhaugen ned mot Solheimsvannet.

Det siste bildet er fra høsten 2017. Da gikk gangveien under jernbanelinjen som nå er borte.

Gangveien asfalteres 19. januar 2022

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Gangveien fra Inndelsveien langs den nye bybanelinjen og ned mot Solheimsvannet er asfaltert.

Parken ned mot vannet 3. januar 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Arbeidet med parken i nordenden av Solheimsvannet går fremover.

Broen over utløpet mot nord er kommet på plass og det er plantet hundrevis av busker og mange trær.

Godt nytt år! 1. januar 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Utsyn fra Fabrikkgaten mot Solheimsvannet og Leaparken få minutter over midnatt.

Beplantning ved Solheimsvannet 3. november 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Nord for Solheimsvannet ble det planert og kjørt på jord i august.

Nå er deler av arealet beplantet, og flere trær og busker venter på å bli plassert ut.

Snart flygedyktige 6. oktober 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Svaneungene som ble født i mai begynner å få hvite fjær.

Foreldrene har dratt sin kos, men ungene som er igjen i Solheimsvannet er snart flygedyktige og forsvinner nok, de også.