jump to navigation

Jakten på åpent vann 9. mars 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

For få dager siden begynte isen å legge seg på Solheimsvannet igjen. Svanene kunne bryte opp isen langs bredden noen dager, men nå er det bare en liten åpen råk igjen.

Endene er dratt andre steder, men svaneparet og noen måker holder stand, foreløpig.

Plen uten fremtid 3. mars 2023

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

For ett års tid siden ble det arbeidet med en gangvei fra Kronhaugen ned mot Solheimsvannet. Av en eller annen grunn ble arbeidet stoppet og vegen fjernet.

IMG_1375_920
April 2022:
IMG_8603_920

Nå må man gå over «plenen» for å komme ned til vannet her.

Gråor og svartor 19. februar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Langs breddene av Solheimsvannet vokser gråor (Alnus incana) og svartor (Alnus glutinosa).

Gråoren er i blomst og delvis avblomstret nå, mens svartoren skal blomstre senere.

Konfliktområde 13. januar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
1 comment so far

Planforslag for Mindemyren nord, 70520000 Årstad, Gnr. 159, Bnr. 943 m.fl. har vært ute til offentlig ettersyn. Norges miljøvernforbund er negative til delen av planen som omfatter tursti på østsiden av Solheimsvannet:

Den foreslåtte turstien rundt Solheimsvannet, 1,5 meter bred, vil nødvendigvis rasere sårbare og viktige naturtyper rundt vannet fullstendig, den vil uten tvil ødelegge hekkeplassene til mange av fugleartene som i dag benytter området.

(Sitat fra forbundets merknader).

Andre interessegrupper er positive til turstien.

Bildene viser noe av området slik det er i dag, med strandsone, våtmark og villniss.

Betongkasser 12. januar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

På plassen mellom Solheimsvannet og Inndalsveien som tidligere har vært parkeringsplass og basketballbane, senere pumptrack er det nå støpt tre solide betongkasser.

Anleggsarbeidet startet i november. Nå er det kommet jord i kassene, men foreløpig ingen planter.

S16 og S17 28. oktober 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

To næringsbygg skal rives for å gi plass til 180 boenheter mellom bybanen og Solheimsvannet nord på Mindemyren. Planene var ute på høring i sommer og i den forbindelse ble det publisert en digital 3D-modell av området.

Det nest siste bildet viser området sett fra sydøst og er tatt i modellen av Bergen som er utstilt i Autogården. Den er ikke lenger helt «up to date». Blant annet er møbelforretningen til venstre i bildet revet (februar 2020). Det samme er den ene av eneboligene i bakgrunnen (sommeren 2022).  Oversiktsbildet til slutt er fra oktober 2021.

Frem fra buskene 16. oktober 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Det er blitt ryddet i buskaset omkring bålplassen som ble bygget av aritektstudenter ved Solheimsvannet i sommer. En del rododendron er fjernet eller beskåret slik at det er åpnet opp rundt plassen. De to første bildene er tatt 6. oktober, de andre i dag:

Langs vannet er også mange trær og busker fjernet.

Pumptrack ved Solheimsvannet 23. august 2022

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Basketbanen mellom Inndalsveien og Solheimsvannet kom på plass i 2018. Nå er den omdisponert.

Rampen har stått der noen dager, men jeg har ikke sett den i bruk ennå.

Badesesongen på hell 21. august 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

IMG_4189_920

Sørbøk 1. august 2022

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Sørbøk er et treslag som ikke er plantet så ofte i Bergen. Jeg har i hvert fall ikke sett det i området her tidligere. Nå er det kommet tre eksemplarer ved broen i nordenden av Solheimsvannet og en håndfull ved det nye bybanstoppet på Kronstad.

På sidene til Universitetshagene kan man finne interessant informasjon om treet. Det sies at det er to arter som kan plantes i Norge, kanelsørbøk, Nothofagus antarctica og N. pumilio. https://www.uib.no/universitetshagene/66895/sørbøk-nothofagus
Dette ser ut til å være kanelsørbøk, så da blir det nok fine høstfarger, — og kanelduft til våren.