jump to navigation

Beskjæring 11. februar 2016

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

IMG_4379_920

IMG_4417


Buskas ryddes og trær beskjæres omkring Solheimsvannet og ved kanalen.

Frost og stålis 10. januar 2016

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Inne ved land er er det over 10 cm is på Solheimsvannet Midt utpå er det åpent vann og måkene liker det.


Omgivelsene er dekket av iskrystaller. Kanskje de blir vakrere da.

Anleggstart 23. desember 2015

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: , ,
add a comment

Det er annleggstart for bygging av nye boliger i Inndalveien med utsikt mot Solheimsvannet.

IMG_3247

IMG_3251_920
Fire hus ble revet i juni.

Utsyn mot Solheimsvannet 15. juni 2015

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: , , ,
add a comment

Fire hus er nå revet på utbyggingsområdet i Inndalsveien ved HiB.

Utsikt mot området hhv. april 2012 og juni 2015:
IMG_3592_twins

_MG_9138_920

IMG_8074_920
Åpent utsyn mot Solheimsvannet nå.

Endene i Solheimsvannet 17. mars 2015

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Den vanligste, og tammeste, er stokkand.

_MG_9456_920

_MG_9461_920
Her svømmer et par sammen med en toppand som ligger dypere i vannet. Plopp så dukker toppanden.
_MG_9444_920

Tre hanner og to hunner:
_MG_9466_920

Dette er brunnakkeand, hann:
_MG_9435_920

Til slutt et bilde av sothøne. Den er ikke en and, men hekker her.
_MG_9453_920
Denne er ringmerket.

En i flokken 31. januar 2015

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

IMG_2876_920
Stjertmeisene finner noe i trærne ved Solheimsvannet.

Fire arbeiderboliger 10. mars 2014

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

«Arbeiderboliger i Kanalveien 8 – 14 har beholdt sitt opprinnelige arkitektoniske og fasademessige uttrykk, og bygningenes eksteriør skal bevares.» (Sitat fra Kulturminnegrunnlag Mindemyren.)
_MG_4205_920

_MG_8863_920
Siste bilde viser mer av Solheim kirkegård og Solheimsvannet. Bildene er tatt fra Sollien.

Løvstien 9. februar 2014

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Første del av Løvstien ble innviet i 2009. Den strekker seg fra Kråkenes gjennom Langeskogen til Grønnestølen i målområdet for Mindebakken. Derfra er det utsikt mot de sørlige delene av Mindemyren.

Løvstien er et stort prosjekt, et slags svar på Fjellveien på andre siden av byen. I følge Bergens Tidende kan veien stå ferdig i 2017.

_MG_8467_920
Nå bygges det nordfra, og traséen har nådd oversiden av Grønnlien hvor det er utsyn mot Kronstad og Solheimsvannet.


I lien over Gyldenpris og Solheimslien går traséen i bratt terreng.

Solheimsvannet park 23. oktober 2013

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Grøntområdet rundt Solheimsvannet heter Solheimsvannet park ifølge dette skiltet i Kanalveien.

_MG_1470_920

Grønn etat holder det ryddig i parken, prøver å bekjempe rottene og beskjærer trærne langs vannet.

_MG_1478_920

_MG_1474_920

_MG_1477_920

Her er det Svartor, Alnus glutinosa, som er beskåret.

Høstløv 20. oktober 2013

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

_MG_1594_920

Platanlønn kom til Norge som parktre. Nå er den «svartelistet» i artsdatabanken som fremmed art med SE – svært høy spredningsrisiko.

På Mindemyren spretter den opp over alt, men trærne i Leaparken er nok for det meste plantet.

_MG_1467_920

Hjertetreet (Cercidiphyllum japonicum) dufter godt på denne tiden. Her feller det de gule bladene bak Postterminalen ved Solheimsvannet:

_MG_1475_920

Gråor (Alnus incana) står også ved Solheimsvannet, men den lever i symbiose med nitrogenbakterier i jorden så den behøver ikke kvitte seg med grønnfargen om høsten:

_MG_1476_920

Men den feller snart bladene den også.