jump to navigation

Farger i landskapet 14. mars 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Det er mye svart, hvitt og grått på Mindemyren nå, men noen steder er det farger.

Også i undergangen ved Minde Allé har graffitien fått lov å stå noen uker nå.

I kjelleren 20. februar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Det meste av kjelleren under parkeringsdekket på meieriområdet er gravd ut.

Her gjøres det plass til nye boliger.

Meieriet og Wergeland 4. februar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren, Wergeland.
Tags: , ,
add a comment

Noen bilder av utviklingen i området omkring Wergeland og syd for Minde Allé i perioden 2010-2023.

På delfeltene S8 og S10 er det omfattende planer for utbygging.

I planforslaget legges det til rette for ca. 600 nye boenheter, ca. 13.000 m2 BRA næringsformål, offentlige torg og felles uteoppholdsarealer.

(Sitat fra byrådets saksfremstilling). Planarkiv.

Underetasjen rives 16. januar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

For et års tid siden ble en av bygningene på meieriområdet revet, men underetasjen ble stående igjen. Under betongdekket har det vært lagerrom og et stort garasjeanlegg. Nå spiser maskinene seg innover i disse rommene.

Siste bilde viser tomten før den siste rivingen startet.

Der Lonen fløt sakte forbi 4. desember 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

På et gammelt bilde fra Marcussamlingen ved UiB, av meieriet på Mindemyren, kan vi se elven Lonerne, Lonen blant folk, flyte forbi. Siden havnet elven i rør under Kanalveien og meieriet fikk flere bygninger der elven tidligere rant. Nå er Kanalveien flyttet og meieribygninger revet, og dunkjevle, lyssiv og andre sumpplanter dukker opp. Kan frø overleve så lenge i grunnen?

De første bildene er tatt tidligere i høst. Nå er vannet frosset og rimet brer seg på planteveksten. Siste bilde er det nevnte fra https://marcus.uib.no, foto: Widerøe.

Fasaden og bortenfor 31. juli 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren, Wergeland.
Tags: , ,
add a comment

Fasadeplatene er kommet på plass på Meieritaket. Arbeidet med å ferdigstille uteområdene er i gang.

Kanskje noen ser muligheter for en ny graffitivegg?

Pulsparken 10. juni 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Bystyret har nå vedtatt reguleringsplan for sentrale deler av Mindmyren, inklusiv Mindetorget, Pulsparken og Meieriallmenningen.

Kilde: Bergen kommune.

Så vidt jeg kan skjønne blir Pulsparken en lang, smal park langs nordsiden av Brødfabrikken (Tidligere Martens og NRK).

Nyanser i brunt og rødt 26. mai 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren, Wergeland.
Tags: , ,
add a comment

Meieritaket får fasadeplater i røde og brune nyanser.

Siste bilde er tatt fra Eikeveien.

Sortert og kjørt bort 13. februar 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Restene av meieribygningen som er revet på Mindemyren kjøres bort på store lastebilder.

Yttervegger 11. februar 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Prefabrikkerte yttervegger monteres på Meieritaket.

Bygget er blitt godt synlig fra Minde Allé etter at meieriet er blitt en steinhaug.