jump to navigation

Dammen 30. juli 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Foreløpig er det ikke vann i dammen midt på Mindemyren, mest forskalingsmaterialer og verktøy.

Men det er fylt masse omkring bassenget og det går an å få et inntrykk av utformingen.

Gullrips i kanalen 21. juni 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Vel hundre gullripsbusker er gjort klar for planting i kanalen fra Elvebakken og nordover.

Fra vannet til bassenget 24. april 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Vann fra Solheimsvannet skal føres under Kanalveien og bybanesporet og videre inn i bassenget ved holdeplassen litt lenger sør.

Arbeidet med å støpe bassenget har pågått en stund.

Rydding i kanalen 8. april 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , , ,
add a comment

Der kanalen leder ut fra Solheimsvannet ble det lagt midlertidige rør da Kanalveien ble lagt om i 2019.

Nå blir rørene fjernet og det går an å få et inntrykk av hvordan det skal bli her når anlegget er ferdig.

Jord over alt 7. april 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Stadig mer av bybanetraséen og rabatter på mindemyren fylles med jord.

Også i bedene i kanalen er klare for planting.

Fra Minde Allé til Elvebakken 21. mars 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , , ,
add a comment

Kanalveien har vært stengt for biltrafikk mellom Minde Allé og Elvebakken i lang tid, men i kveld åpnes denne strekningen for trafikk fra nord. Når anlegget er ferdig vil disse feltene være på plass (regnet fra vest): Gang- og sykkelveg, grøntareal, biltrafikk fra nord, bybane i begge retninger, biltrafikk fra sør, kanal.

Kanalen vil være åpen i dagen på strekningen fra tidligere NRK (Martens brødfabrikk) til litt forbi Elvebakken. Bildet av kanalen ble tatt i februar.

Bunnen er nådd 17. februar 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Området som skal bli dammen ved bybanestoppet i Kanalveien er gravd ut.

Fjell er sprengt bort, kabler er fjernet og det er planert på et nivå som trolig blir bunnen i bassenget.

Stoppestedet ved vannet 27. januar 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Midt på Mindemyren bygges det holdeplass for Bybanen. Den får ikke navnet Mindemyren men Kanalveien.

Like ved graves det nå ut en dam som skal få vanntilførsel fra kanalen som vil passere like ved.

Der kanalen begynner 26. desember 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Den nye kanalen som legges over Mindemyren starter ved Solheimsvannet. Den første strekningen har ligget der lenge, vannet rant stille og rolig omkring hundre meter før det forsvant inn i et hull under Kanalveien.

Mye betong blir brukt for å lede vannet under bybanelinjen og videre i det nye kanalsystemet.

Her er kanalen i november 2012.

Morgenstemning ved kanalen 11. november 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Arbeidsfolkene setter av og til opp telt og har bål på Mindemyren.