jump to navigation

Hekking høyt og lavt 31. mai 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

På toppen av den høye skulpturfontenen ved Rasmussenbyggene på Mindemyren har et fiskemåkepar funnet en beskyttet reirplass. Der har de god utsikt til trafikken på Fjøsangerveien og omgivelsene ellers. Ved kanalen er det ikke så god beskyttelse, men paret som hekker der er kanskje vokst opp i området. Ungen på det siste bildet ble klekket i nærheten i fjor, men omgivelsene er endret mye i løpet av året.

Fiskemåke, Larus canus, er rødlistet som sårbar (VU) og er fredet i hele Norge.

Strutseving i kanalen 27. mai 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Strutseving vokser naturlig (?) ved Solheimsvannet. Nå er den plantet inn flere steder i kanalen.

Bildene er tatt tidligere i mai, før kanalen ble fylt med vann.

Fossefall 5. mai 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Vannet strømmer livlig i fossen på Mindemyren nå, og videre sørover i kanalen.

På Kristianborg forsvinner vannet i et rør. Der har det en stund vært stillestående vann og algevekst, så det er nok gunstig med gjennomstrømming.

Vannet stiger 30. mars 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Dammen og kanalen på Mindemyren fylles langsomt med vann. Det er nok vann å ta av men det må pumpes opp fra det nedre bassenget. Utløpet fra Solheimsvannet ligger lavere enn dammen og kanalen her. Vannet siver langsomt sørover er nådd omtrent til broen utenfor Onninen.

Etter hvert er det nok meningen at dammen skal fylles via «fossefallet» på nordre bredd.

Steinarbeid og vann 1. februar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Omfattende steinarbeid er utført i og omkring bassenget på Mindemyren. Fortsatt gjenstår mange detaljer.

Det begynner å fylles vann i dammen. Det blir pumpet opp fra kanalen som kommer fra Solheimsvannet.

Beplantning ved bassenget 17. januar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Det er kommet stauder og rhododendron rundt bassenget ved bybanestoppet på Mindemyren.

I dag ble det også satt ned noen voksne lindetrær.

Trær i kanalen 5. desember 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

På små holmer og i bed langs bredden av kanalen på Mindemyren er det plantet trær.

Parken ved postterminalen 31. oktober 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Etter anleggsperioden med Bybanen og kanalen blir parken ved postterminalen etablert på ny.

Håper den blir enda finere enn den var. Siste bilde er fra mai 2015.

Pukk i bassenget 23. oktober 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Kantene omkring dammen på Mindemyren blir steinsatt og det er fylt store menger pukk i hullet.

Mot bredden i syd er det laget flere mindre rom ved hjelp av stålplater.

Rullestein i kanalen 7. oktober 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Store deler av kanalbunnen har fått et dekke av store stein.

Noen steder er det også litt vann.