jump to navigation

Skinnelegging 21. februar 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Det legges skinner for bybanen på Kristianborg.

 

Omtrent der den nye kanalen ender i et rør.

Kanalen sør for Minde Allé 16. februar 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

I desember var kanalbyggingen kommet langt ved Kristianborg.Nå graves, støpes og spuntes det forbi det tidligere meieriområdet og NRK.

Kulverten fjernes 30. januar 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Kulverten som tidligere ledet vannet sydover fra Solheimsvannet graves nå opp.

Her blir det plass for ny kanal, Bybane og annet snadder.

Vannet renner i kanalen 23. januar 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Det er lagt sprøytebetong langs breddene i nordre del av kanalen på Mindemyren og vannet flyter fritt.

Lenger sør pågår fortsatt «innredning» av grunne og dypere partier i kanalen.

Kanalen og -veien 16. desember 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Kanalveien.
Navnet får nytt innhold når kanalen snart går parallellt med den over store deler av Mindemyren.

Bybanetraséen er synlig på det meste av området langs kanalen nå.

Kanalen ender i et rør 3. desember 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

… på Kristianborg.

Deler av Kanalveien i området begynner å få sin endelige utforming.

Ved meieriet (nedlagt) er spuntingen ferdig. Der er Kanalveien midlertidig tilbake i sin gamle trasé.

Kanal og broer 27. november 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Blir Mindemyren Bergens Venezia? Det vil komme flere broer, de som er nå er nok midlertidige.

Nå legges det til rette for plantevekst, fisk og rumpetroll i kanalen.


I den nordre enden bygges det med «legoklosser».

Elvebakken 10. november 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Tidligere gikk det en elv fra Tveitevannet ned mot Mindemyren og ut i elven som rant mot Kristianborgvannet og videre ut i Nordåsvannet. Nå går det en vei på omtrent samme sted, Elvebakken, og vannet går i rør under jorden.

Men det er planer om å åpne elven igjen og la vannet løpe i det fri ut i kanalen som bygges der Kanalveien lå for få måneder siden. Elven og kanalen er, eller blir, del av Fjøsangevassdraget.

På bildene ser vi vegen og vannet, og kanalen som anlegges i forbindelse med Bybaneutbyggingen.

Kanalen svinger 12. august 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Kanalen nærmer seg Minde Allé og gjør en sving.


I andre enden, mot nord, sprenges og graves det ut ny masse i retning Solheimsvannet.

Kanalen blir lengre 24. april 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment


Snart er den fremme ved Minde Allé.