jump to navigation

Steinarbeid og vann 1. februar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Omfattende steinarbeid er utført i og omkring bassenget på Mindemyren. Fortsatt gjenstår mange detaljer.

Det begynner å fylles vann i dammen. Det blir pumpet opp fra kanalen som kommer fra Solheimsvannet.

Beplantning ved bassenget 17. januar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Det er kommet stauder og rhododendron rundt bassenget ved bybanestoppet på Mindemyren.

I dag ble det også satt ned noen voksne lindetrær.

Trær i kanalen 5. desember 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

På små holmer og i bed langs bredden av kanalen på Mindemyren er det plantet trær.

Parken ved postterminalen 31. oktober 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Etter anleggsperioden med Bybanen og kanalen blir parken ved postterminalen etablert på ny.

Håper den blir enda finere enn den var. Siste bilde er fra mai 2015.

Pukk i bassenget 23. oktober 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Kantene omkring dammen på Mindemyren blir steinsatt og det er fylt store menger pukk i hullet.

Mot bredden i syd er det laget flere mindre rom ved hjelp av stålplater.

Rullestein i kanalen 7. oktober 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Store deler av kanalbunnen har fått et dekke av store stein.

Noen steder er det også litt vann.

Endringer for basseng 6. oktober 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Bilder fra oktober 2012 og fra samme område nylig.

Kanalveien 55 ble revet høsten 2019.

Dammen 30. juli 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Foreløpig er det ikke vann i dammen midt på Mindemyren, mest forskalingsmaterialer og verktøy.

Men det er fylt masse omkring bassenget og det går an å få et inntrykk av utformingen.

Gullrips i kanalen 21. juni 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Vel hundre gullripsbusker er gjort klar for planting i kanalen fra Elvebakken og nordover.

Fra vannet til bassenget 24. april 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Vann fra Solheimsvannet skal føres under Kanalveien og bybanesporet og videre inn i bassenget ved holdeplassen litt lenger sør.

Arbeidet med å støpe bassenget har pågått en stund.