jump to navigation

Kanal og broer 27. november 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Blir Mindemyren Bergens Venezia? Det vil komme flere broer, de som er nå er nok midlertidige.

Nå legges det til rette for plantevekst, fisk og rumpetroll i kanalen.


I den nordre enden bygges det med «legoklosser».

Elvebakken 10. november 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Tidligere gikk det en elv fra Tveitevannet ned mot Mindemyren og ut i elven som rant mot Kristianborgvannet og videre ut i Nordåsvannet. Nå går det en vei på omtrent samme sted, Elvebakken, og vannet går i rør under jorden.

Men det er planer om å åpne elven igjen og la vannet løpe i det fri ut i kanalen som bygges der Kanalveien lå for få måneder siden. Elven og kanalen er, eller blir, del av Fjøsangevassdraget.

På bildene ser vi vegen og vannet, og kanalen som anlegges i forbindelse med Bybaneutbyggingen.

Kanalen svinger 12. august 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Kanalen nærmer seg Minde Allé og gjør en sving.


I andre enden, mot nord, sprenges og graves det ut ny masse i retning Solheimsvannet.

Kanalen blir lengre 24. april 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment


Snart er den fremme ved Minde Allé.

Kanalbyggere 13. mars 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Mennesker i gule klær bygger kanal over Mindemyren.

Kanalstøp 8. februar 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment


Støping av bunn og sider i den nye kanalen på Mindemyren. Omtrent fra Kanalveien 55 og sørover mot Minde Allé.

Kanalen graves 4. januar 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Sitat fra nettsiden til Bergen kommune:

– Vi legger til rette for sjøørreten, som er avhengig av riktig vanndybde, temperatur, strøm og vegetasjon, […]


Kanalen og Bybanen over Mindemyren er planlagt ferdig i 2022.

Nye snarveier 23. desember 2019

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Det er stor aktivitet på hele Mindemyren i forbindelse med Bybaneutbyggingen. Mange veier legges om. Blant annet er det kommet ny gangvei fra Kanalveien til Solheimsvannet ved Postterminalen.


Ved kanalen like ved er det også store endringer. Før- og etterbilder.

Tre veier til vannet 23. oktober 2017

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Det er i hovedsak tre adkomster til Solheimsvannet. Den første er fra Kanalveien via en av stiene langs kanalen, enten på sydsiden eller på nordsiden ved Postterminalen:

En annen vei går fra Kronhaugen og under jernbanen:

En tredje vei er fra Inndalsveien:


Her foregår det for tiden påfylling av masse og planering.

Kanalen 4. november 2012

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

I den nye reguleringsplanen for Mindemyren foreslås det å åpne deler av elven som er en del av Fjøsangervassdraget. Det finnes litt informasjon om vassdraget på Facebook: Fjøsangervassdragets venner.

Elven går nå for det meste i rør. Litt av den går åpent i kanalen fra Solheimsvannet.


Vannet flyter svært langsomt og noen av husene i Svaneviksveien kan speile seg.

Langs stien på sydsiden brer eføyen seg på gjerdet og i trærne.