jump to navigation

Våren på Ambrosia Tønnesens plass 22. mars 2015

Posted by alfedgar in Wergeland.
Tags: , ,
add a comment

Skiltet er kommet på plass og krokusen blomstrer. Også blant gresstorv og stein der en del av bedet er gravd opp igjen.

IMG_6094_920

IMG_6095_920

IMG_6099_920

IMG_6101_920

Arbeidene forventes ferdigstilt i løpet av våren 2015.

Brakkene tas ned 15. mai 2014

Posted by alfedgar in Wergeland.
Tags: ,
add a comment

I går startet fjerningen av brakkene som ble satt på Ambrosia Tønnesens plass i mars 2012.

_MG_0687_920
Legging av brostein har pågått noen uker som del av arbeidet med å gjøre ferdig området.
Tidligere skisseforslag til utforming av parken (PDF).


_MG_5419_920
Snart er det bare colaautomaten igjen.

Vedrørende brostein 2. april 2014

Posted by alfedgar in Wergeland.
Tags: ,
add a comment

_MG_9545_920

_MG_9544_920

_MG_9502_920
Brostein ankommet Ambrosia Tønnesens plass.

Mislykket 2. mars 2013

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Ikke annet å si om disse stiene gjennom parken som ble anlagt i Minde Allé for et års tid siden. Man kunne kanskje kontaktet noen som vet hvordan brostein legges.

IMG_3100_920

IMG_3098_920

IMG_3101_920
Interessant at svaksynte ledes inn her.

Snublestein 20. august 2012

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
1 comment so far

Disse gangstiene av brostein var muligens en god idé. Men de er utført på en måte som gjør dem vanskelige å bruke. Kanskje rett og slett snublefeller, dette.

Les mer.

En park med bøketrær 8. januar 2012

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

I forbindelse med anlegg av ny rundkjøring i Minde Allé / Kanalveien er det laget en hel liten park. Den er ennå ikke riktig ferdig men en god del ferdigplen og 16 bøketrær er kommet på plass. 14 av trærne er plantet øst for Kanalveien mens to er kommet på den delen som ligger på vestsiden.

Mellom trærne er det laget to stier av brostein. Disse blir nok mer dekorative enn gode å gå på.

Tanken er kanskje at bøketrærne delvis skal gjenskape alléen som har gitt navn til veien. På dette bildet kan vi se et par av de eldre trærne som står nærmere Fjøsangerveien. Jeg er usikker på om disse hørte til den opprinnelige alléen.

Brostein 3. desember 2011

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , , ,
2 comments

I gamle dager ble det lagt brostein i gatene. Nå legges denne for det meste der det ikke skal kjøres. Her fra arbeidet med rundkjøringen i Minde Allé:

Det legges også brostein på gangstier i krysset:


Mellom gangstiene blir det lagt ferdig plen.