jump to navigation

Fremmede planter ved Solheimsvannet 29. august 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Svartelistede planter har vært presentert nå og da på disse sidene, blant annet fagerfredløs, parkslirekne og rynkerose. Nå heter det ikke svartelistet lenger, svartelisten ble i 2018 erstattet av Fremmedartslista.

Med utbygging av Bybanen blir mye av jordsmonnet på Mindemyren fjernet, og med det mange av de fremmede artene som har voskt der. Men fortsatt er mye av plantelivet i området av fremmed opprinnelse og til dels kategorisert på Fremmedartslista 2018 med «svært høy risiko» med tanke på potensialet for spredning i naturen. Disse plantene stammer fra tidligere og nåværende hager i området og mange av dem vokser langs bredden av Solheimsvannet. Her er et utvalg observert på en tur rundt vannet nylig:

Bildene i rekkefølge:
Snøbær (Symphoricarpos albus) – HI, høy risiko.
Kanadagullris (Solidago canadensis) – SE, svært høy risiko.
Rynkerose (Rosa rugosa) – SE, svært høy risiko.

Rosebær (Rubus odoratus) – LO, lav risiko.
Denne har spredd seg ganske mye langs vestsiden av vannet de siste årene, men regnes altså for å ha lav risiko for  spredning i norsk natur.

To bilder av parkslirekne, (Reynoutria japonica) – SE, svært høy risiko.
Og til slutt småklatrerose, (Rosa multiflora), – LO, lav risiko.
Parkslirekne er forsøkt bekjempet på Mindemyren, blant annet her og ved Kristianborgvannet, uten at dette har vært vellykket. Småklatrerosen ble fjernet fra et større område sør for Solheimsvannet i 2011 men er kommet tilbake og sprer seg langs kanalen hvor siste bilde er tatt.

Milde morkler! 24. mai 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

På Solheim gravplass er et felt som ligger brakk, og/eller muligens er sådd til med lupiner (svartelistet!) og forglemmegei. Det vokser også mange andre vekster der, som triltunge, hvitkløver, tunrapp, rødsvingel og andre gressarter, lyssiv, ryllik, matsyre, høymole, judaspenger, legeveronika og — av alle ting — spissmorkel.

Dette er en sopp jeg aldri har sett tidligere, men som i år popper opp over alt på Facebook, og nå altså også i Bergen.

Fager og fredløs 14. august 2015

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Fagerfredløs (Lysimachia punctata) er blant de mange svartelistede plantene som brer seg på Mindemyren. Arten ble først observert forvillet på Tveiterås i 1865 (Kilde: Artsdatabanken).

_MG_0260_920
Fagerfredløs forvilles fra mange hager og den største forekomsten på Mindemyren er i Minde Allé ved Montér.

Sprøytet 27. juni 2014

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Noen har sprøytet kratt av parkslirekne ved Kristianborgvannet. Den vokser «over alt» på Mindemyren, også ved Solheimsvannet.

IMG_1443_920

IMG_1445_920

Ved Kristianborg ser bekjempelsen ut til å være vellykket men det er ikke tilfelle andre steder, og på de fleste lokalitetene får den stå i fred.

_MG_0639_920

IMG_1447_920

IMG_1446_920

Det får også rynkerose, Rosa rugosa, en annen svartelistet plante.

Svartelistet plante ved Solheimsvannet 20. mai 2012

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Kjempeslirekne, eller parkslirekne som den også kalles, trives ved Solheimsvannet. Planten har status «Kategori Høy risiko på Norsk svarteliste 2007» hos Artsdatabanken.

SABIMA, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, har mer lesestoff.