jump to navigation

Fjernvarme 4. september 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Gjennom året er det arbeidet med legging av nye rør for fjernvarme over Mindemyren. Her er bilder fra noe av arbeidet nord for Minde Allé hvor traséen følger den tidligere gang- og sykkelveien.

Der det ligger gamle rør blir de skiftet med nye som har mye større dimensjoner.

Mer graving i Kanalveien 6. mai 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

I går ble rundkjøringen i Kanalveien ved Kristianborg fjernet. Rørgaten for fjernvarme gjør en sving for å krysse veien, og Bybanetraséen, her.


Trafikken til næringseiendommene mellom Kristianborg og Minde Allé ledes nå fra nord.

Rette og krumme 4. april 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Det legges nye rør for fjernvarme, med betydelig større dimensjoner enn dem som lå her før.


Rørgaten følger stort sett traséen til den nye gang- og sykkelveien som nå er gravd opp igjen.

Vann og 14 kuldegrader 26. desember 2010

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Selv om det er 14-15 kuldegrader er det åpent vann langs sykkelstien på Mindemyren. Slik var det sist vinter også. Vannet renner utover sykkelstien hvor det fryser til et tykt islag.

Kan det være lekkasje fra rørene med fjernvarme som går her?

Vannhull 7. februar 2010

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
1 comment so far

På vestsiden av Kristianborgvannet har det åpnet seg et par vannhull. Kanskje har det sammenheng med rørene for fjernvarme som ikke ligger langt unna? Det ser ut til at snøen flere steder er smeltet i traseen over rørene.

I alle fall er vannhullene kjærkomne for fuglelivet som flittig benytter seg av disse.

I nordenden av vannet har det i hele vinter vært et lite område åpent vann. Her er det til tider trangt om plassen blant stokkendene.