jump to navigation

Bak den lengste bygningen 28. april 2014

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
1 comment so far

Reperbanen i Fjøsangerveien er den lengste bygningen på Mindemyren, kanskje i Bergen. 320 meter. På baksiden av den ligger 13 tilhørende bygg som har vært tilknyttet repslagervirksomheten. Dette representerer et unikt miljø for småindustri på slutten av 1800-tallet.

_MG_0294_920


Reperbanen er totalfredet og de andre bygningene har fredet eksteriør. Nå planlegges det studentboliger i dette miljøet.

_MG_0272_920
Varsel om planoppstart (Asplan Viak).

Fire arbeiderboliger 10. mars 2014

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

«Arbeiderboliger i Kanalveien 8 – 14 har beholdt sitt opprinnelige arkitektoniske og fasademessige uttrykk, og bygningenes eksteriør skal bevares.» (Sitat fra Kulturminnegrunnlag Mindemyren.)
_MG_4205_920

_MG_8863_920
Siste bilde viser mer av Solheim kirkegård og Solheimsvannet. Bildene er tatt fra Sollien.

NRK, tidligere Martens Brødfabrikk 9. mars 2014

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Bygningene i Kanalveien 90 er tegnet av Geir Grung i 1965 og er et av hans hovedverk. Det har nasjonal verneverdi som eksempel på norsk senmodernisme.

_MG_8797_1200


De øverste bildene er fra februar 2014, kveldsbildene fra mars 2012.

Geng 7. mars 2013

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags: , , ,
3 comments

Geng hadde tidligere et lite sykkelverksted inneklemt i trafikken på Danmarks plass. Siden mai i fjor har han holdt til i Fabrikkgaten.
På grunn av girhavari måtte jeg sette sykkelen min inn til ham i dag.

IMG_3121_920

IMG_3118_920

IMG_3119_920

Gengs Sykkelverksted AS kan gjøre mange ting med sykkelen din.

Fabrikkgaten 3-5 m.fl. 19. februar 2013

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
3 comments

Vedtatt planprogram for reguleringsplan for område like sør for Fabrikkgaten på Mindemyren. Planen » … innebærer blant annet å rive deler av eksisterende bygningsmasse, deriblant 4 eldre eneboliger.»

Utsikt mot området, april 2012:
IMG_3575_920

Foruten bygningene er det store parkeringsarealer her. Og en barnehage.
_MG_1319_920

IMG_8287_920

IMG_8003_920

IMG_8289_920

IMG_8295_920
Her er også rester av et eldre, nedlagt jernbanespor. Kan det være her linjen gikk før Kronstadtunnelen ble bygget (1913)?

Fabrikkgaten 7 25. september 2011

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
1 comment so far

Denne funkisbygningen har jeg visst presentert tidligere men det skader ikke med et gjensyn. Arkitekt Olaf Larsen, bygget 1939.

Se funkis.