jump to navigation

Kvalitet i detaljene 12. desember 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

På meieriområdet er tilbyggene til det vernede Tine-bygget revet og mye av den gamle fasaden er synlig.

Tine Meierier, i Minde Allé 10, er oppført i
1960, basert på tegninger fra 1955 av arkitekt
Leiv Tvilde. Bygningen er oppført i en relativ
streng etterkrigsmodernisme, med få detaljer,
men hvor detaljene er av høy kvalitet både
i utførelse og material.

Sitat: Kulturminnegrunnlag Mindemyren.

Bak haugene med stein og knust betong kommer bygningen til syne og enkelte steder kan man se rett gjennom.

Bak den lengste bygningen 28. april 2014

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
1 comment so far

Reperbanen i Fjøsangerveien er den lengste bygningen på Mindemyren, kanskje i Bergen. 320 meter. På baksiden av den ligger 13 tilhørende bygg som har vært tilknyttet repslagervirksomheten. Dette representerer et unikt miljø for småindustri på slutten av 1800-tallet.

_MG_0294_920


Reperbanen er totalfredet og de andre bygningene har fredet eksteriør. Nå planlegges det studentboliger i dette miljøet.

_MG_0272_920
Varsel om planoppstart (Asplan Viak).

Fire arbeiderboliger 10. mars 2014

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

«Arbeiderboliger i Kanalveien 8 – 14 har beholdt sitt opprinnelige arkitektoniske og fasademessige uttrykk, og bygningenes eksteriør skal bevares.» (Sitat fra Kulturminnegrunnlag Mindemyren.)
_MG_4205_920

_MG_8863_920
Siste bilde viser mer av Solheim kirkegård og Solheimsvannet. Bildene er tatt fra Sollien.

NRK, tidligere Martens Brødfabrikk 9. mars 2014

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Bygningene i Kanalveien 90 er tegnet av Geir Grung i 1965 og er et av hans hovedverk. Det har nasjonal verneverdi som eksempel på norsk senmodernisme.

_MG_8797_1200


De øverste bildene er fra februar 2014, kveldsbildene fra mars 2012.

Geng 7. mars 2013

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags: , , ,
3 comments

Geng hadde tidligere et lite sykkelverksted inneklemt i trafikken på Danmarks plass. Siden mai i fjor har han holdt til i Fabrikkgaten.
På grunn av girhavari måtte jeg sette sykkelen min inn til ham i dag.

IMG_3121_920

IMG_3118_920

IMG_3119_920

Gengs Sykkelverksted AS kan gjøre mange ting med sykkelen din.

Fabrikkgaten 3-5 m.fl. 19. februar 2013

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
3 comments

Vedtatt planprogram for reguleringsplan for område like sør for Fabrikkgaten på Mindemyren. Planen » … innebærer blant annet å rive deler av eksisterende bygningsmasse, deriblant 4 eldre eneboliger.»

Utsikt mot området, april 2012:
IMG_3575_920

Foruten bygningene er det store parkeringsarealer her. Og en barnehage.
_MG_1319_920

IMG_8287_920

IMG_8003_920

IMG_8289_920

IMG_8295_920
Her er også rester av et eldre, nedlagt jernbanespor. Kan det være her linjen gikk før Kronstadtunnelen ble bygget (1913)?

Fabrikkgaten 7 25. september 2011

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
1 comment so far

Denne funkisbygningen har jeg visst presentert tidligere men det skader ikke med et gjensyn. Arkitekt Olaf Larsen, bygget 1939.

Se funkis.