jump to navigation

I kjelleren 20. februar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Det meste av kjelleren under parkeringsdekket på meieriområdet er gravd ut.

Her gjøres det plass til nye boliger.

Underetasjen rives 16. januar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

For et års tid siden ble en av bygningene på meieriområdet revet, men underetasjen ble stående igjen. Under betongdekket har det vært lagerrom og et stort garasjeanlegg. Nå spiser maskinene seg innover i disse rommene.

Siste bilde viser tomten før den siste rivingen startet.

4 – 3 – 2 … 11. oktober 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Minst to av boligene med verneverdi (Kanalveien 8-12) skal bevares.
Rest av jernbaneskinne i allmenning skal bevares.

Utdrag av konklusjon i referat fra oppstartsmøte for delfelt S19 og S20, Mindemyren.

Frem til sommeren 2019 lå det fire eneboliger nord i Kanalveien. Da forsvant Kanalveien 14 til fordel for veg. Noen meter av skinnegangen til gamle Vossebanen forsvant samtidig.

Første bilde her er tatt i januar 2015:

Restene av skinnegangen er synlig i gresset. Noe mer er muligens skjult under asfalt.

Sortert og kjørt bort 13. februar 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Restene av meieribygningen som er revet på Mindemyren kjøres bort på store lastebilder.

Bit for bit 20. januar 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Meieribygningen reduseres for hver dag. Snart er det bare stein tilbake på stein.

De nyeste bildene først. De er tatt 19. januar. De eldste, nederst, er fra 12. januar.

Og bakom reiser taket seg 14. januar 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren, Wergeland.
Tags: , , , ,
add a comment

Meieriet rives, Meieritaket bygges.

Deler av bygget er nå lukket.

Gjennom taket 10. januar 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Forrige uke begynte rivemaskinene å spise seg gjennom taket på det store bygget som skal rives på meieriområdet.

I dag er allerede mye av fasaden støv.

Knusing av betong 17. desember 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Kjørebroen og mye av betongdekket inntil det tidligere meieribygget er revet.

Nå pågår det knusing og sortering av massene som tas ut.

Broen rives 22. november 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Kjørebroen til Tines nedlagte anlegg på Mindemyren blir revet.

Over og under 23. juni 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Mye av bygningsmassen på meieriområdet er forvandlet til hauger av stein, støv og metall. I november var jeg under jorden og så gatekunst i trange korridorer. Nå kan den betraktes på avstand.

Men den grisen har jeg ikke sett før.