jump to navigation

Fabrikkgaten 10 27. august 2017

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: , ,
add a comment

De siste årene har den røde «låven» i Fabrikkgaten observert at nabobygninger er revet og ny bebyggelse er rykket nærmere. Nå tømmes den og står for tur selv.


De to nederste bildene er fra hhv. februar 2014 og april 2013.

Før det rives 4. mars 2017

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: ,
1 comment so far


Bilverkstedet som hadde lokaler i Fabrikkgaten 8 er flyttet ut. Bygningene skal rives for å gi plass til nytt byggetrinn leiligheter i regi av OBOS i Kronstadparken, felt N3.

Arbeid i begge ender 24. februar 2017

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

For en måned siden startet arbeidet med sykkelstien fra Minde Allé til Fabrikkgaten på Mindemyren. Det er blitt gjort mye arbeid i begge ender men på midten må jernbanesporet flyttes, så der har det ikke skjedd noe.

img_3428_920


Det skal lages undergang under Minde Allé. Sykkelstien kommer opp bakken ved nybygget i Kanalveien 7 og følger Fjøsangerveien til Fabrikkgaten.

Lokk 15. august 2016

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: , ,
add a comment

Det er lagt lokk på utbyggingen i Fabrikkgaten 6.

IMG_1440_920

IMG_1447_920

IMG_1445_920

Fiskemåkene nyter freden.

Kronstadparken, felt N3 12. april 2016

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: ,
add a comment

Plan for videre utbygging i Kronstadparken er lagt ut til offentlig ettersyn.

Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for en kombinasjon av i hovedsak bolig, samt noe næringsareal og barnehage, med tilhørende infrastruktur.

Kunngjøring.
Planarkiv.

Området ligger syd for OBOS byggetrinn 3 som er under oppføring.

_MG_4317_920

Bilde fra oktober 2014:
_MG_5680_920

Fabrikkgaten 8 var tidligere A/S Luna metalvarefabrik, tegnet av arkitektene Ingolf Danielsen og Ole Landmark. Bygningen ut mot Fabrikkgaten skal bestå men sidefløyene foreslås revet.
IMG_5301_920

IMG48526_920
Fabrikkgaten 8, oktober 2008.

Lang buss og sykkelveg 26. februar 2016

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: , ,
add a comment

IMG_4552_920

IMG_4553_920

Lange bussen observert i Fabrikkgaten der ny gang- og sykkelvei ble ferdig omkring årsskiftet.

Et langt rotterace 16. februar 2016

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: , ,
add a comment

_MG_4309_920

_MG_4307_920

_MG_4304_920

_MG_4302_920
Korridor fra sykkelparkering i Fabrikkgaten. AFK.

Gjennomskinnelig 15. februar 2016

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: , ,
add a comment

Solen skinner på Fabrikkgaten 6.
_MG_4291_920

På et visst nivå skinner den gjennom.

Før og etter asfaltering 6. desember 2015

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: ,
add a comment

IMG_2841_920

IMG_2964_920

IMG_2969_920

IMG_2958_920
Helt vest i Fabrikkgaten.

Halvferdig 17. november 2015

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: ,
add a comment

IMG_2568_920

Omtrent halvparten av den nye sykkelstien i Fabrikkgaten er ferdig asfaltert og merket.