jump to navigation

Flere tanker fjernes 21. oktober 2019

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , , , ,
add a comment

Tanker for melkeprodukter fjernes fra det gamle meieriområdet.


På andre siden av Kanalveien er villniss og trær hugget ned og en bygning er revet for å gi plass til Bybanen.

Der tankene var før 12. februar 2015

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

De første to forsvant september 2012 og de to siste en stund senere.

IMG_3141_920
Det er tre år mellom disse bildene, begge fra februar hhv. 2012 og 2015.

Tanker fjernet 30. september 2012

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
4 comments

I løpet av uken er AGA sine gasstanker fjernet fra Mindemyren.

CO2-tankene til Yara er her fortsatt.

Beskyttede tanker 6. november 2011

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
2 comments

På Mindemyren er tankene beskyttet.

Gass 25. januar 2011

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

En tankbil fyller oksygen fra tank på Mindemyren. Tankene står på perrongen der Minde jernbanestasjon var en gang i tiden.

Vann og 14 kuldegrader 26. desember 2010

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Selv om det er 14-15 kuldegrader er det åpent vann langs sykkelstien på Mindemyren. Slik var det sist vinter også. Vannet renner utover sykkelstien hvor det fryser til et tykt islag.

Kan det være lekkasje fra rørene med fjernvarme som går her?

Rød mann og tanker 14. desember 2009

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Av en eller annen grunn har jeg tatt to nesten like bilder av disse tankene hos Tine. Er de fulle av melk?

Det øverste bildet er tatt 24. april, det nederste 28. november, begge i 2009.

Tanker i måneskinn 29. november 2009

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Her lå Minde jernbanestasjon i gamle dager.