jump to navigation

Brokonstruksjonen 25. mars 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Broen som skal binde sammen de siste 380 metrene mellom Løvstiens søndre og nordre del er påbegynt.

De fleste trærne i traséen er felt og anleggsarbeidet nærmer seg det bratteste partiet ovenfor Kristian Bings vei.

Den bratteste biten 1. januar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Traséen for de siste metrene av Løvstien er på det nærmeste ryddet, og forskaling til fundamenter for brokontruksjonen begynner å komme på plass fra sørsiden. Dette er det bratteste terrenget på hele ruten fra Langeskogen til Riplegården, og broen vil følge omtrent samme rute som stien som har gått her.

Midt på siste bilde kan man over takene i Kristian Bings vei se de store steinblokkene som er sikret, blant annet med kjetting, fra tidligere.

Spektakulært 13. november 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Den nyeste åpne delen av Løvstien fra sør går gjennom en åpning saget ut i en fjellhammer ovenfor Fredlundsvingen. En av stiene til Løvstakken går langs denne fjellryggen, men området har vært avstengt i flere måneder mens anleggsarbeidet har pågått. Nå er fareskiltene bleknet og området er sikret.

Går man Løvstien nordover herfra får man en sprektakulær utsikt mot søndre og midtre deler av Mindemyren og resten av Bergensdalen.
De to første bildene er fra august, resten fra i dag, 13. november.

Sti mellom brohodene 7. juni 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Når jeg går ned fra Løvstakken mot Kristian Bings veg har et alternativ vært «Blå løype«. Dette har også en tid vært et alternativ for å gå mellom de to manglende bitene av Løvstien. Etter at de to brohodene for gangbroen som skal bygges nå er etablert, er det fristende å gå ned langs høyspentlinjen til brohodet i sør og følge linjen som utgjør den manglende biten. Det ser ut som andre har tenkt det samme, for det er i ferd med å bli etablert en ganske god sti langs denne linjen.

Stien går delvis i ganske bratt terreng, naturlig nok siden det skal bygges en gangbro på denne siste biten. I høst var det knapt mulig å se at det gikk en sti her, men nå slynger den seg ganske tydelig mellom blåtopp og einstape. Når man er forbi brohodet i nord møter man riktig nok et slags stengsel med skiltet «Køyr sakte», men eg køyrer ikkje, eg gjeng.

Siste opplysning på Bergen kommunes nettside er at gangbroen skal være ferdig i 2024.

Rasgjerde 18. april 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Litt syd for der Løvstien passerer høyspentlinjen er det montert et solid rasgjerde i den bratte skråningen.

Gjerdet kan fange opp større og mindre stein, trestammer, plast og diverse annet som beveger seg ned mot bebyggelsen.

67 trappetrinn 6. mars 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

I høst startet arbeidet med ny tilkomst til Løvstien fra Kristian Bings vei. Nå er anlegget snart ferdig og 67 solide skiferblokker er blitt trappetrinn på vegstykket.

Grundig og vakkert arbeid, men ingen tilgang for barnevogner, rullestoler eller andre på hjul. De to første bildene er fra desember 2021, resten fra i dag, 6. mars.

Den manglende biten 2. mars 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

… vi ønsker å fullføre bygging av brokonstruksjonen i 2023.

Sitatet er fra Bergen kommunes informasjon om Løvstien.

Når Løvstien står ferdig fra sør og nord til sommeren gjenstår fortsatt knapt 400 meter, markert med hvit linje i første bilde:

Brohodet i sør er under bygging og det i nord sto ferdig våren 2021.

Brohode i sør 24. desember 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

I vår ble nordre brohode etablert for gangbroen som skal utgjøre siste del av Løvstien. Nå har arbeidet i sør passert høyspentlinjen og er kommet dit søndre brohode kommer. I høst ble det kjent at ingen vil bygge den nesten 400 meter lange broen, så fullføring av prosjektet blir ytterligere forsinket.

Utsikten mot Mindemyren blir flott herfra og anlegget er også godt synlig nede fra dalen.

Fjellsikring 23. november 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Arbeide for å sikre fjellsiden ovenfor rasvollen på Løvstien har pågått noen uker. Her gikk det ras i september 2018 og i april 2021.

Utstyr ble fraktet opp med helikopter i september og nå sikres bratthenget. Siste bilde tatt i dag fra Søre Skogvei.

 

Steinarbeid 18. oktober 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Tilkomsten til Løvstien fra Kristian Bings veg har lenge vært begrenset av omfattende anleggsarbeid. Med gode sko kan steinrøyser forseres, og da kan man ane hvor flott det blir her når arbeidet er ferdig.

Mange trær er felt i området og noen er felt av vinden siden de nå står mer utsatt til.

Også i andre enden av anleggsområdet, ved Fredlundsvingen, gjøres det imponerende steinarbeid. Noe er det godt synlig nede fra Kristianborg, og muligens også fra Månen.