jump to navigation

Fjellsikring 23. november 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Arbeide for å sikre fjellsiden ovenfor rasvollen på Løvstien har pågått noen uker. Her gikk det ras i september 2018 og i april 2021.

Utstyr ble fraktet opp med helikopter i september og nå sikres bratthenget. Siste bilde tatt i dag fra Søre Skogvei.

 

Steinarbeid 18. oktober 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Tilkomsten til Løvstien fra Kristian Bings veg har lenge vært begrenset av omfattende anleggsarbeid. Med gode sko kan steinrøyser forseres, og da kan man ane hvor flott det blir her når arbeidet er ferdig.

Mange trær er felt i området og noen er felt av vinden siden de nå står mer utsatt til.

Også i andre enden av anleggsområdet, ved Fredlundsvingen, gjøres det imponerende steinarbeid. Noe er det godt synlig nede fra Kristianborg, og muligens også fra Månen.

Om å gå rundt 14. juni 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Anleggsarbeidet på Løvstien fortsetter — alle hverdager fra 07:00 ti 19:00. I henhold til skilting er det forbundet med livsfare å bevege seg i området, men det er litt uklart om dette også gjelder på kveld/natt og i helgene.

Hvis du ønsker å følge oppfordringen om å gå rundt, slik jeg gjorde, kan du bruke Blå løype. Den begynner nå i en steinrøys i andre enden av anleggsområdet, ovenfor Kristian Bings vei. Der er anleggsveien nådd frem til punktet hvor det er så bratt at det skal bygges en bro langs fjellsiden. Brohodet er støpt. Det er ikke bare bratt — det ligger også en rekke store steinblokker i skråningen — noen er sikret med kjetting.

Fra sør vil Løvstien passere under høyspentlinjen mellom de to nederste mastene. Her var det skogbrann våren 2019. Det er kanskje derfor gresset er ekstra grønt nå.

Anleggsarbeidet er utfordrende. Det er rasfare, og fra sør har man skåret seg gjennom en berghammer på spektakulært vis.

Såret i fjellveggen 10. april 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

I september 2018 gikk det ras i Løvstakken ovenfor Grønnlien. Natt til 8. april gikk det ras igjen.

Det ser ut som det kan komme mer men det er en solid rasvoll over bebyggelsen her. Den delen av Løvstien som går langs ryggen av rasvollen er avstengt.

Kveldsarbeid på Løvstien 2. mars 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Maskinene spiser seg fremover i bratthenget over bebyggelsen på Løvstakksiden.

I mørket er alle støvskyer grå.

Livsfare, mandag til fredag 13. februar 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Arbeidet med siste del av Løvstien skrider frem fra sør og fra nord. I det søndre anleggsområdet pågår omfattende fjellsikring med bolting og borepøver.

Fra nord går fremdriften raskere. Traséen er steinlagt et par hundre meter og det anlegges stikkrenner og støttemurer av kampestein.

Ved enden av anlegget er det festet et tau i vegkanten slik at det er enkelt å komme seg videre for den som ønsker å gå blå løype.

Blå løype 12. november 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Hvis du ønsker å gå hele Løvstien (en fin søndagstur) før den siste biten er ferdig i 2022, finnes det to alternativer. Det ene går langs veien gjennom bebyggelsen nedenfor anleggsområdet, via Fredlundsvingen, Søre Skogvei og Kristian Bings vei. Men det finnes også et annet alternativ langs en fin sti lenger oppe i lia.

Hvis du kommer fra sør tar du stien opp mot Løvstakken der den ferdige delen av Løvstien ender ovenfor Fredlundsvingen. Når du kommer opp til høyspenten går det en blåmerket sti skrått nedover lia mot nord.

Stien går først gjennom glissen bjørkeskog, og over nedre del av  brannområdet fra påsken i fjor. Etter hvert kommer du ned i granskog og når du møter anleggsområdet til Løvstien i andre enden må du følge dette på oppsiden hvis du vil unngå å havne i et gjørmete og ugjennomtrengelig villniss.


Her er en skisse av området der det arbeides med siste del av Løvstien – mellom de to røde ringene.

Begynnelsen til slutten 8. november 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Anleggsarbeidet på siste del av Løvstien er startet. Traséen skal gå høyt og fritt i bratt terreng, så her blir det mange fine utsiktspunkt mot sentrale deler av Mindemyren.

Arbeidet gjøres fra begge ender, der den nåværende Løvstien har sine endepunkter. I sør arbeides det ovenfor Øvre Fredlundveien og i nord er det laget ny anleggsvei fra Kristian Bings veg.

I anleggsperioden, som varer til august 2021, vil Løvstien sørfra være stengt på hverdager fra kl. 7 til kl. 19.

Nesten hemmelig 10. januar 2019

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
1 comment so far

Ingen skilt viser vei til den sørligste inngangen til nordre del av Løvstien. Du må ta av fra Søre Skogvei inn i Kristian Bings vei. Er du først kommet så langt finner du antakelig et skilt.


Stien går inn mellom bossdunker, tørkestativ og plankegjerder.

Raset i september 4. januar 2019

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

I september gikk det ras i Løvstakken ovenfor Løvstien. Rasvollen, som jeg har skrevet om tidligere, gjorde jobben sin og stoppet en stor steinblokk på ferden nedover.


Raset var ikke så veldig stort, men det rev med seg diverse trær på sin vei, så det er ganske rotete i området nå.

En del av Løvstien som ble åpnet i 2015 går på toppen av rasvollen.


Her er et bilde av vollen i april 2014.