jump to navigation

Kveldsarbeid på Løvstien 2. mars 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Maskinene spiser seg fremover i bratthenget over bebyggelsen på Løvstakksiden.

I mørket er alle støvskyer grå.

Livsfare, mandag til fredag 13. februar 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Arbeidet med siste del av Løvstien skrider frem fra sør og fra nord. I det søndre anleggsområdet pågår omfattende fjellsikring med bolting og borepøver.

Fra nord går fremdriften raskere. Traséen er steinlagt et par hundre meter og det anlegges stikkrenner og støttemurer av kampestein.

Ved enden av anlegget er det festet et tau i vegkanten slik at det er enkelt å komme seg videre for den som ønsker å gå blå løype.

Blå løype 12. november 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Hvis du ønsker å gå hele Løvstien (en fin søndagstur) før den siste biten er ferdig i 2022, finnes det to alternativer. Det ene går langs veien gjennom bebyggelsen nedenfor anleggsområdet, via Fredlundsvingen, Søre Skogvei og Kristian Bings vei. Men det finnes også et annet alternativ langs en fin sti lenger oppe i lia.

Hvis du kommer fra sør tar du stien opp mot Løvstakken der den ferdige delen av Løvstien ender ovenfor Fredlundsvingen. Når du kommer opp til høyspenten går det en blåmerket sti skrått nedover lia mot nord.

Stien går først gjennom glissen bjørkeskog, og over nedre del av  brannområdet fra påsken i fjor. Etter hvert kommer du ned i granskog og når du møter anleggsområdet til Løvstien i andre enden må du følge dette på oppsiden hvis du vil unngå å havne i et gjørmete og ugjennomtrengelig villniss.


Her er en skisse av området der det arbeides med siste del av Løvstien – mellom de to røde ringene.

Begynnelsen til slutten 8. november 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Anleggsarbeidet på siste del av Løvstien er startet. Traséen skal gå høyt og fritt i bratt terreng, så her blir det mange fine utsiktspunkt mot sentrale deler av Mindemyren.

Arbeidet gjøres fra begge ender, der den nåværende Løvstien har sine endepunkter. I sør arbeides det ovenfor Øvre Fredlundveien og i nord er det laget ny anleggsvei fra Kristian Bings veg.

I anleggsperioden, som varer til august 2021, vil Løvstien sørfra være stengt på hverdager fra kl. 7 til kl. 19.

Nesten hemmelig 10. januar 2019

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
1 comment so far

Ingen skilt viser vei til den sørligste inngangen til nordre del av Løvstien. Du må ta av fra Søre Skogvei inn i Kristian Bings vei. Er du først kommet så langt finner du antakelig et skilt.


Stien går inn mellom bossdunker, tørkestativ og plankegjerder.

Raset i september 4. januar 2019

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

I september gikk det ras i Løvstakken ovenfor Løvstien. Rasvollen, som jeg har skrevet om tidligere, gjorde jobben sin og stoppet en stor steinblokk på ferden nedover.


Raset var ikke så veldig stort, men det rev med seg diverse trær på sin vei, så det er ganske rotete i området nå.

En del av Løvstien som ble åpnet i 2015 går på toppen av rasvollen.


Her er et bilde av vollen i april 2014.

Ferdig gruset 31. august 2018

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment


Den nyeste biten av Løvstien er ferdig med grus, gjerder og tilførselsveier.

Det blir lys 28. juni 2018

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Etappe 4, del 1 av Løvstien blir ikke ferdig i juni som annonsert, men trolig i løpet av sommeren/høsten?


Nå blir det montert gatelys langs veien.

Under høyspenten 7. mai 2018

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Det går en merket sti mot Løvstakken langs traséen for kraftlinjen som ender ovenfor Søndre Skogveien. Det er litt uklart hvor den begynner/slutter. Jeg havnet i en privat hage, det er ikke å anbefale. Hun var ikke blid. På veg opp/ned er det bratt og fin utsikt mot Leaparken og andre godbiter.

Lenger opp er det utsyn mot sør med Nordåsvannet og Løvstien.

Ved veis ende 29. april 2018

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Løvstien fra sør har nådd sitt nordligste punkt i denne omgang. Det mangler noen hundre meter herfra til Løvstien fra nord.


Fin utsikt mot midtre og søndre deler av Mindemyren.