jump to navigation

Kjetting 9. september 2015

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Der nordre del av Løvstien ender var det allerede en rasvoll. Videre sørover møter arbeidet på større utfordinger i forhold til rassikring. Der fjellsiden er på det bratteste er det rasmark med mange store steinblokker.

IMG_0223_920

Noen av blokkene er sikret med betong i forkant. Et par også med kjetting.

Løvstien amfi 15. mars 2015

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: ,
add a comment

IMG_3686_920

IMG_3689_920

I tilknytning til den nye delen av Løvstien er det anlagt et amfi med utsikt mot Kronstad.

Gjerde 4. januar 2015

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
2 comments

Siden sist er det kommet gjerde langs store deler av Løvstien.

_MG_9065_920

_MG_9075_920

_MG_9076_920
Her ved rasvollen.

Løvstien gruslagt 5. desember 2014

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Hele den nye delen av Løvstien har fått grus.

_MG_6791_921

_MG_8878_920

_MG_6788_920
Stille her i kveldingen og flott utsikt mot sentrum, Solheim og Mindemyren.

Rassikring og Løvstien 8. september 2014

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Som jeg skrev i april ble nåværende byggetrinn av Løvstien fremført til rasvollen nedenfor stupet i Løvstakken. Veien følger selve vollen som nå er gruslagt, og lysstolper er kommet på plass.


I skråningen ovenfor rasvollen er det en stor ur og temmelig ufremkommelig.

To hundre meter til 27. april 2014

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

For en måned siden skrev jag at Løvstien var kommet til veis ende. Nå er traséen hogget enda et par hundre meter sørover, så der tok jeg feil.

_MG_0451_920

_MG_0455_920

_MG_0454_920
Nå ser det ut som om veien i dette byggetrinnet skal ende ved rasvollen nedenfor stupet i Løvstakken. Herfra er det utsikt mot sentrale deler av Mindemyren, bl.a. Leaparken.

Ovenfor Løvstien 24. mars 2014

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Klatrer du rett opp lia fra endepunktet der Løvstien bygges finner du et område hvor Bergens Skog- og Træplantningsselskap driver flatehogst.
_MG_4578_920

_MG_9082_920

_MG_9099_920

_MG_9097_920
Det blir åpninger i skogen og nye utkikkspunkter.

Ved veis ende 24. mars 2014

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

De siste trærne er felt i sørenden av byggetrinn 3 for Løvstien.

_MG_9045_920

_MG_9052_920
Stort lenger enn dette kommer ikke veien i dette byggetrinnet.

Løvstien sett fra Sollien 12. mars 2014

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Ett bilde til tatt fra Sollien. Dette viser anleggsarbeidet på Løvstien over bebyggelsen i Løvstakklien.

_MG_4191_920
I nedre bildekant skimtes Solheim kirke.

Grønnlien 18. februar 2014

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Det foreløpige endepunktet for den pågående etappen i byggingen av Løvstien er i skogen ovenfor Grønnlien.

_MG_8686_920

_MG_8693_920

_MG_8696_920

_MG_8713_920
Her er det spor av gammelt kulturlandskap og god utsikt mot Kronstad.