jump to navigation

Etappe 4, delstrekning 1 26. desember 2017

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Etter planen skal Løvstien fra Olavsbu til øvre del av Fredlundsvingen stå ferdig juni 2018.


Når siste delstrekning blir klar er fortsatt i det grå.

Løvstiens trasé 13. november 2017

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Bilder fra en tur langs traséen til den siste biten av Løvstien.


Turen starter ved Grønnestølsbekken like nord for Olavsbu. Der er anleggsmaskinene godt i gang. Videre nordover er det ikke så lett å ta seg frem over alt men det går an å danne seg et bilde av hvor veien skal gå og hvordan utsikten mot Mindemyren blir. Flere steder langs traséen finnes krigsminner.


Omtrent der kraftlinjen fra Løvstakken kommer ned begynner det bratteste partiet. Ovenfor Kristian Bings vei er det tidligere foretatt rassikring. Her blir det utfordrende anleggsarbeid.

Løvstiens (nest) siste etappe 3. november 2017

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Sørlige del av Løvstien ender ved Olavsbu. Nå skal den kobles sammen med den nordlige delen som kom på plass i 2015 og ender ved rasvollen ovenfor Grønnlien.

Anleggsmaskiner er på plass og det er laget en «snarvei» gjennom skogen fra Fjøsanger litt nord for Langegården. Første del av denne følger den gamle stien opp til steingjerdet mot marken på Nygård, litt syd for der slalombakken, «Mindebakken», hadde sitt målområde. Snarveien slynger seg bratt videre oppover langs steingjerdet.


Fra Løvstien er det her utsyn mot Kristianborg, Minde skole og sørlige deler av Mindemyren.

Kjetting 9. september 2015

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Der nordre del av Løvstien ender var det allerede en rasvoll. Videre sørover møter arbeidet på større utfordinger i forhold til rassikring. Der fjellsiden er på det bratteste er det rasmark med mange store steinblokker.

IMG_0223_920

Noen av blokkene er sikret med betong i forkant. Et par også med kjetting.

Løvstien amfi 15. mars 2015

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: ,
add a comment

IMG_3686_920

IMG_3689_920

I tilknytning til den nye delen av Løvstien er det anlagt et amfi med utsikt mot Kronstad.

Gjerde 4. januar 2015

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
2 comments

Siden sist er det kommet gjerde langs store deler av Løvstien.

_MG_9065_920

_MG_9075_920

_MG_9076_920
Her ved rasvollen.

Løvstien gruslagt 5. desember 2014

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Hele den nye delen av Løvstien har fått grus.

_MG_6791_921

_MG_8878_920

_MG_6788_920
Stille her i kveldingen og flott utsikt mot sentrum, Solheim og Mindemyren.

Rassikring og Løvstien 8. september 2014

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Som jeg skrev i april ble nåværende byggetrinn av Løvstien fremført til rasvollen nedenfor stupet i Løvstakken. Veien følger selve vollen som nå er gruslagt, og lysstolper er kommet på plass.


I skråningen ovenfor rasvollen er det en stor ur og temmelig ufremkommelig.

To hundre meter til 27. april 2014

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

For en måned siden skrev jag at Løvstien var kommet til veis ende. Nå er traséen hogget enda et par hundre meter sørover, så der tok jeg feil.

_MG_0451_920

_MG_0455_920

_MG_0454_920
Nå ser det ut som om veien i dette byggetrinnet skal ende ved rasvollen nedenfor stupet i Løvstakken. Herfra er det utsikt mot sentrale deler av Mindemyren, bl.a. Leaparken.

Ovenfor Løvstien 24. mars 2014

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Klatrer du rett opp lia fra endepunktet der Løvstien bygges finner du et område hvor Bergens Skog- og Træplantningsselskap driver flatehogst.
_MG_4578_920

_MG_9082_920

_MG_9099_920

_MG_9097_920
Det blir åpninger i skogen og nye utkikkspunkter.