jump to navigation

Hvite og svarte fjell 26. november 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Fjellene rundt Bergen er hvite.

På Mindemyren er det fjell av asfalt og andre løsmasser.

Fjellsikring 23. november 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Arbeide for å sikre fjellsiden ovenfor rasvollen på Løvstien har pågått noen uker. Her gikk det ras i september 2018 og i april 2021.

Utstyr ble fraktet opp med helikopter i september og nå sikres bratthenget. Siste bilde tatt i dag fra Søre Skogvei.

 

Broen rives 22. november 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Kjørebroen til Tines nedlagte anlegg på Mindemyren blir revet.

Jord og store hull 14. november 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Det blir fylt jord i rundkjøringen og i rabattene der Bybanen gjør en sving nord på Mindemyren.

Samtidig er det laget noen store hull i rabattene her og der. Disse skal sikkert brukes til å plante tilbake noen av trærne som ble flyttet vinteren 2018/19. Mer enn 800 trær ble fjernet langs traséen før byggestart. 140 av disse ble tatt vare på og har stått på Stend i påvente av å bli flyttet tilbake.

Morgenstemning ved kanalen 11. november 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Arbeidsfolkene setter av og til opp telt og har bål på Mindemyren.

Huset i krysset 9. november 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Huset i Minde Allé 26B har sett mye de siste årene. Det har visstnok vært både apotek og postkontor men nå ligger det på en utilgjengelig øy midt i utbyggingen for Bybanen.

Huset i «bergensk nyklassisisme» blir bevart. Flere bilder av huset under etiketten «Minde Allé«.

Hull om kvelden 5. november 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

De største hullene på Mindemyren er i Løvstakken ved Kristianborg.

Andre hull åpnes og fylles langs bybanetraséen.

Beplantning ved Solheimsvannet 3. november 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Nord for Solheimsvannet ble det planert og kjørt på jord i august.

Nå er deler av arealet beplantet, og flere trær og busker venter på å bli plassert ut.

Mellom skinnene 1. november 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

På noe av bybanestrekningen over Mindemyren skal det gro gress mellom skinnene. Derfor legges det nå fiberduk før det blir fylt på jord.

Til arbeidet får man hjelp av skinnegående doninger.

Kanalveien i nord 31. oktober 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Det er noen endringer nord på Mindemyren de siste årene. Kanalveien sett i retning sør:

De første bildene er fra mai 2009, de siste fra oktober 2021.