jump to navigation

Kran ned og opp igjen 19. mars 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Byggekranen på Kristianborg er tatt ned og settes opp i Minde Allé.


Den skal sikkert hjelpe til med konstruksjonen av ny undergang.

Kanalbyggere 13. mars 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Mennesker i gule klær bygger kanal over Mindemyren.

Stort hvitt telt 12. mars 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment


I forbindelse med støping av dekke over bybanestoppet på Kristianborg er det reist et deigert telt i svingen på Fjøsangerveien.

Dyp myr 5. mars 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Enkelte steder må det graves dypt, og stein må fylles i myra før fjernvarme og bybanespor kan legges.


Her ved krysset Kanalveien / Elvebakken.

Innerst i Eikeveien 1. mars 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren, Wergeland.
Tags:
add a comment

Deler av arealplanen for Wergeland/Eikeveien settes ut i livet.

Sitat fra faktaark i planregisteret, Bergen kommune:

To bolighus og et parkeringsanlegg (i forslagsstillers eie) forutsettes revet ved utbygging av felt S2. I tillegg må flere bygg/bolighus rives ved realisering av gatetunene, vedtatt i områdereguleringen.


Det første bildet ovenfor er tatt i februar 2012, det siste i april 2015. De øvrige er tatt i går, 29. februar 2020.

Undergangen sprenges 29. februar 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment


Hullet som skal bli undergang for fotgjengere og syklister i Minde Allé sprenges og graves ut.

2011 og 2020 22. februar 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

En kveld i mars 2011 og en formiddag i februar 2020, i Minde Allé.


Den gjenstående bygningen er Minde Allé 26b. Tidligere utsalg av bilrekvisita, og før det visstnok posthus og apotek.

Huset er et karakteristisk nærings- og ­bolighus i bergensk klassisisme. Det ­spesielle med denne bygningen er at det omkranses av en søylerekke i dorisk stil. Huset har ­antikvarisk verdi.

Sitat fra Kulturminnegrunnlag Mindemyren.

Mellom Fabrikkgaten og Solheimsvannet 20. februar 2020

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Nybygget i Fabrikkgaten 7A og B har fått sinn endelige høyde og titter over husrekkene i Kronhaugen.


Byggkranen ble demontert for noen dager siden.

Brostøp 12. februar 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Fra arbeidet med broen der Fjøsangerveien skal krysse Bybanen.


Bilder fra i dag. Og ett fra 7. februar.

Kanalstøp 8. februar 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment


Støping av bunn og sider i den nye kanalen på Mindemyren. Omtrent fra Kanalveien 55 og sørover mot Minde Allé.