jump to navigation

Brohode i sør 24. desember 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
add a comment

I vår ble nordre brohode etablert for gangbroen som skal utgjøre siste del av Løvstien. Nå har arbeidet i sør passert høyspentlinjen og er kommet dit søndre brohode kommer. I høst ble det kjent at ingen vil bygge den nesten 400 meter lange broen, så fullføring av prosjektet blir ytterligere forsinket.

Utsikten mot Mindemyren blir flott herfra og anlegget er også godt synlig nede fra dalen.

Grafittivegger rives 23. desember 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Bygningen på meieriområdet, som ble grundig dekorert i løpet av våren og sommeren i fjor, blir nå revet.

Bilder på innerveggene avdekkes midlertidig i prosessen.

Bensinstasjonen på hjørnet 18. desember 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Bensinstasjonen i krysset Fjøsangerveien/Fabrikkgaten er den samme som før, men prisene er endret. Bildene er fra mai 2009, februar 2012 og desember 2021:

Dette er den siste i sitt slag i området. Bensinstasjonen lenger sør i Fjøsangerveien ble stengt i 2012 og den i Bjørnsonsgate ble revet våren 2011.

Knusing av betong 17. desember 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Kjørebroen og mye av betongdekket inntil det tidligere meieribygget er revet.

Nå pågår det knusing og sortering av massene som tas ut.

Hull i gjerdet 16. desember 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Plankegjerdet mot Kanalveien 52 ble satt opp i 2010. Byggetrinn 2 er ikke blitt noe av, og gjerdet er siden brukt som grafittivegg.

Nå er deler av gjerdet i ferd med å falle ned. Det gir fin utsikt mot plassen som brukes som lager for bybaneutbyggingen.

Hvite og svarte fjell 26. november 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Fjellene rundt Bergen er hvite.

På Mindemyren er det fjell av asfalt og andre løsmasser.

Fjellsikring 23. november 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Arbeide for å sikre fjellsiden ovenfor rasvollen på Løvstien har pågått noen uker. Her gikk det ras i september 2018 og i april 2021.

Utstyr ble fraktet opp med helikopter i september og nå sikres bratthenget. Siste bilde tatt i dag fra Søre Skogvei.

 

Broen rives 22. november 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Kjørebroen til Tines nedlagte anlegg på Mindemyren blir revet.

Jord og store hull 14. november 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Det blir fylt jord i rundkjøringen og i rabattene der Bybanen gjør en sving nord på Mindemyren.

Samtidig er det laget noen store hull i rabattene her og der. Disse skal sikkert brukes til å plante tilbake noen av trærne som ble flyttet vinteren 2018/19. Mer enn 800 trær ble fjernet langs traséen før byggestart. 140 av disse ble tatt vare på og har stått på Stend i påvente av å bli flyttet tilbake.

Morgenstemning ved kanalen 11. november 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Arbeidsfolkene setter av og til opp telt og har bål på Mindemyren.