jump to navigation

Gullrips i kanalen 21. juni 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Vel hundre gullripsbusker er gjort klar for planting i kanalen fra Elvebakken og nordover.

Grått blir grønt 18. juni 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Fortsatt er det steinete og grått mange steder langs anleggsområdet på Mindemyren, men stadig mer av arealet fylles nå av plantevekst.

Mange tusen kvadratmeter plen er rullet ut. Langs Postterminalen er det plantet bunndekkeplanter som geranium, prydgress og hosta. Og langs den nye kanalen blomstrer naturlig vegetasjon; høymol, tiriltunge, brennesle, kløver, mjølke, burot og andre viltvoksende planter.

Pulsparken 10. juni 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Bystyret har nå vedtatt reguleringsplan for sentrale deler av Mindmyren, inklusiv Mindetorget, Pulsparken og Meieriallmenningen.

Kilde: Bergen kommune.

Så vidt jeg kan skjønne blir Pulsparken en lang, smal park langs nordsiden av Brødfabrikken (Tidligere Martens og NRK).

Glasstak 9. juni 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Holdeplassen for Bybanen på Kristianborg har fått perronger og nå legges det glasstak på venteskurene.

Sti mellom brohodene 7. juni 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Når jeg går ned fra Løvstakken mot Kristian Bings veg har et alternativ vært «Blå løype«. Dette har også en tid vært et alternativ for å gå mellom de to manglende bitene av Løvstien. Etter at de to brohodene for gangbroen som skal bygges nå er etablert, er det fristende å gå ned langs høyspentlinjen til brohodet i sør og følge linjen som utgjør den manglende biten. Det ser ut som andre har tenkt det samme, for det er i ferd med å bli etablert en ganske god sti langs denne linjen.

Stien går delvis i ganske bratt terreng, naturlig nok siden det skal bygges en gangbro på denne siste biten. I høst var det knapt mulig å se at det gikk en sti her, men nå slynger den seg ganske tydelig mellom blåtopp og einstape. Når man er forbi brohodet i nord møter man riktig nok et slags stengsel med skiltet «Køyr sakte», men eg køyrer ikkje, eg gjeng.

Siste opplysning på Bergen kommunes nettside er at gangbroen skal være ferdig i 2024.

Stien og rasområdet 6. juni 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Etter at det gikk steinskred i 2018 og 2021 ble det utført omfattende rassikring i fjellsiden over Løvstien. De som arbeidet i området tråkket en tydelig sti i terrenget i løpet av de månedene jobben pågikk. Øverst under berghammeren går stien på en hylle som er så smal at det er fint å ha trær å støtte seg på. Fra rasstedet er det god utsikt mot store deler av Mindemyren.

Det gikk en sti før raset i 2018 også, men den var da nærmest bare et tråkk. Man kunne følge den videre sørover, rundt berghammeren og opp på kanten høyere opp. Det er knapt mulig nå uten ekstra sikring.

Ledig plass 3. juni 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Den ledige tomten ved Kanalveien 52 er ryddet. Tomten ble sprengt ut i 2010 med tanke på det som dengang het Byggetrinn 2 på adressen:

Siden har det vært anleggsområde, parkeringsplass og senest lagerplass for utbygging av Bybanen over Mindemyren. Det første bildet nedenfor er fra oktober 2021, de øvrige fra i dag.

I desember viste jeg et bilde herfra, tatt gjennom et hull i gjerdet. Hullet er nå tettet og det er kommet litt ny graffiti.

Nyanser i brunt og rødt 26. mai 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren, Wergeland.
Tags: , ,
add a comment

Meieritaket får fasadeplater i røde og brune nyanser.

Siste bilde er tatt fra Eikeveien.

Lange trerekker 25. mai 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Nå plantes det lange rekker av trær på begge sider av Kanalveien og bybanetraséen på Mindemyren.

Svartor og lind.

Røde krysningspunkt 19. mai 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Det legges rød masse mellom skinnene der biltrafikken skal krysse bybanen. Den største kryssingen blir i Minde Allé.

Teknikken er forbedret siden 2009:

Belegget på Wergeland var utslitt på under fire år, og det ble lagt svart asfalt.