jump to navigation

Under jorden 29. november 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

I sidegangene under det tidligere meierianlegget på Mindemyren har gatekunstnere dekorert vegger og porter i noen måneder.

Bak portene finnes et gigantisk garasjeanlegg og ulike rom bygget for fordums meieriproduksjon.

Kanal og broer 27. november 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Blir Mindemyren Bergens Venezia? Det vil komme flere broer, de som er nå er nok midlertidige.

Nå legges det til rette for plantevekst, fisk og rumpetroll i kanalen.


I den nordre enden bygges det med «legoklosser».

I hardt vær 23. november 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

En til av Mr. Adolfitos slåsskjemper ligger tynt an, slik flere av dens like har gjort før.

Samme sted i september.

Nytt på Nordtomten 21. november 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
add a comment

I 2011 bestod «Nordtomten» på høyskoleområdet, Kronstad, av et lite skogholt og en åpen plass hvor det var lagret steinmasser og andre saker nordover mot depotet til Bybanen som senere flyttet til Flesland.

Nylig ble nybygget til HVL tatt i bruk. Prosjektet ble i starten kalt «Edens hage», men bygget har nå fått det klingende navnet K2.

Deler av skogholtet finnes fortsatt, men de som samlet seg rundt leirbålet her i steinalderen eller deromkring ville neppe kjent seg igjen.

 

Nordover mot Bybanen er plassen nå sprengt og gravd vekk og brukes som anleggsvei blant annet for tunnelarbeidene mot sentrum.

Vegen som var 20. november 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Et bilde fra Kanalveien for 7 1/2 år siden. Da var det ufremkommelig av andre grunner enn i dag.

Nå er vegen et anleggsområde. Her er bilder tatt samme sted i dag, 20 november:

Siste bilde tatt lenger nord på Mindemyren, sett mot syd, 8. november.

Meieriving 19. november 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

På meieritomten rives nå tilbyggene til en av de vernede bygningene. Rivingen skal gi plass til mange nye boliger på området.

Her er en liten video Konrad tok i ettermiddag.

Blå løype 12. november 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Hvis du ønsker å gå hele Løvstien (en fin søndagstur) før den siste biten er ferdig i 2022, finnes det to alternativer. Det ene går langs veien gjennom bebyggelsen nedenfor anleggsområdet, via Fredlundsvingen, Søre Skogvei og Kristian Bings vei. Men det finnes også et annet alternativ langs en fin sti lenger oppe i lia.

Hvis du kommer fra sør tar du stien opp mot Løvstakken der den ferdige delen av Løvstien ender ovenfor Fredlundsvingen. Når du kommer opp til høyspenten går det en blåmerket sti skrått nedover lia mot nord.

Stien går først gjennom glissen bjørkeskog, og over nedre del av  brannområdet fra påsken i fjor. Etter hvert kommer du ned i granskog og når du møter anleggsområdet til Løvstien i andre enden må du følge dette på oppsiden hvis du vil unngå å havne i et gjørmete og ugjennomtrengelig villniss.


Her er en skisse av området der det arbeides med siste del av Løvstien – mellom de to røde ringene.

Elvebakken 10. november 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Tidligere gikk det en elv fra Tveitevannet ned mot Mindemyren og ut i elven som rant mot Kristianborgvannet og videre ut i Nordåsvannet. Nå går det en vei på omtrent samme sted, Elvebakken, og vannet går i rør under jorden.

Men det er planer om å åpne elven igjen og la vannet løpe i det fri ut i kanalen som bygges der Kanalveien lå for få måneder siden. Elven og kanalen er, eller blir, del av Fjøsangevassdraget.

På bildene ser vi vegen og vannet, og kanalen som anlegges i forbindelse med Bybaneutbyggingen.

Begynnelsen til slutten 8. november 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Anleggsarbeidet på siste del av Løvstien er startet. Traséen skal gå høyt og fritt i bratt terreng, så her blir det mange fine utsiktspunkt mot sentrale deler av Mindemyren.

Arbeidet gjøres fra begge ender, der den nåværende Løvstien har sine endepunkter. I sør arbeides det ovenfor Øvre Fredlundveien og i nord er det laget ny anleggsvei fra Kristian Bings veg.

I anleggsperioden, som varer til august 2021, vil Løvstien sørfra være stengt på hverdager fra kl. 7 til kl. 19.

Trapper og rampe 7. november 2020

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Ved Fabrikkgaten 7A/B, på gården ned mot den (foreløpig) åpne plassen i vest, støpes det trapper og rampe.

Det ser ut som det blir riller i overflaten på rampen. Sikkert lurt vinterstid.

Leilighetene skal være innflytningsklare i begynnelsen av februar 2021.