jump to navigation

Kunngjøringer, en oversikt. 19. september 2013

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren, Wergeland.
Tags:
add a comment

De siste årene er det fremmet mange planer for Mindemyren, Kronstad og Wergeland. Noen av dem er tidligere omtalt her på bloggen. Her er en liten oversikt med lenker til Bergen kommunes planarkiv og eventuelt blogginnlegg. De nyeste først:

[Merknad, desember 2013. Dessverre ser det ut til at en kunngjøringene tas bort fra Bergen kommunes nettsider etter hvert som de er «uaktuelle». Prøver å lenke til de aktuelle planene i planarkivet da, men listen vil ikke være oppdatert til enhver tid.]

Kristianborg barnehage: Kunngjøring mai 2013. Kunngjøring november 2013. Blogg. Bildeserie.

Gang- og sykkelveg Minde Allè til Fabrikkgaten: Planarkiv. Blogg.

Wergeland øst: Planarkiv. Blogg.

Wergeland sentrum: Planarkiv. Blogg.

Kronstadparken, felt N2: Planarkiv. Blogg.

Inndalsveien, Kronstad: Blogg.

Minde Allmenning: Kunngjøring. Blogg.

Mindebyen: Blogg.

Trikkesløyfeparken: Kunngjøring. Blogg.

Trikkesløyfen, parken og nybygget: Mange blogginnlegg.

Fanahallkvartalet: Kunngjøring. Innlegg om Fanahallen.

Mindeporten: Kunngjøring. Planarkiv. Relatert.

Hva skjer på Wergeland? Bergen kommunes samleside. Bloggside.

IMG_0874_1200

Bilde april 2010. (Klikk for større versjon).

Wergeland øst 11. juni 2013

Posted by alfedgar in Wergeland.
Tags: ,
add a comment

Bystyret har vedtatt plan for «området like øst for bybanestoppet» på Wergeland. Arealplan.

IMG_3480_920

IMG_3456_920

_MG_7738_920

Planen omfatter også REMA-bygget.

MIdlertidig blir permanent 24. mai 2013

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
2 comments

Det er vedtatt at den midlertidige Kristianborg barnehage blir permanent.
Les kunngjøringen her.

_MG_0759_920

Planområdet omfatter også ballbanen ned mot Kristianborgvannet.

Wergeland sentrum – Kunngjøring 6. mai 2013

Posted by alfedgar in Wergeland.
Tags:
3 comments

Kunngjøring fra Bergen kommune.

Plankart.

IMG_0870_920
Oversikt over området (Bilde fra april 2010).

_MG_0762_920
Nytt bilde, tatt 11. mai 2013.

Kronstadparken, felt N2 14. april 2013

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: , ,
add a comment

Alle garasjehallene er nå revet og arealplan for «felt N2» i Kronstadparken er kunngjort.

Hele kunngjøringen her.

Bak det bevarte bygget blir det uteplass. Ellers blir det meste av området bebygd.

Rønner i Inndalsveien 14. april 2013

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags: , , , ,
add a comment

Noen eldre trevillaer inntil jernbanelinjen i Inndalsveien skal etter planen erstattes av boligblokker på inntil 7 etasjer.

_MG_0246_920

_MG_0250_920
Husene som ligger nærmest Solheimsvannet blir stående. Det er naturvernområde langs vannet her, blant annet på grunn av hekkende fugl.

_MG_0251_920
Turveien stopper her men på plankartet fra 2009 er den ført videre langs jernbanelinjen opp til Inndalsveien. På det nyeste kartet er den tatt ut av planområdet.

Mindebyen 23. august 2012

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Ifølge Bergens Tidende legges reguleringsplan for Mindemyren ut til høring i dag.


Utsikt mot sentrale Mindemyren i april i år.

Kunngjøringen fra Bergen kommune med alle saksdokumenter ligger HER.