jump to navigation

Fem år er ikke nok 7. oktober 2014

Posted by alfedgar in Wergeland.
Tags: , ,
2 comments

I 2009 startet omleggingen av Ambrosia Tønnesens plass i forbindelse med bygging av Bybanen. Siden har plassen vært et anleggsområde. I juli i år var anlegget nesten ferdig, men siden har det ikke skjedd mye.

Oktober 2009:
IMG_8287_920

Oktober 2014:
IMG_2340_920
Det er ikke uvanlig at det er lang vei fra nesten ferdig til ferdig, men her har det stoppet helt opp.

Ambrosia Tønnesens lagerplass 26. august 2012

Posted by alfedgar in Wergeland.
Tags: , ,
add a comment

Først ble trikkesløyfen Ambrosia Tønnesens plass. Så ble plassen annleggsområde i forbindelse med utbyggingen i Minde Allé med navn Trikkesøyfen. Nå brukes plassen til å lagre stein, jern og skrot i forbindelse med utbyggingen.

Og en katt.

Hardt å være rhododendron 24. mars 2007

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Jeg gråter egentlig ikke.