jump to navigation

Ganske store trær 12. november 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

I sommer ble det gravd ned solide plastfundamenter ved bybanestoppet i Kanalveien, Mindemyren holdeplass. Nå er det plantet lindetrær i fundamentene som er av samme type som dem som ble brukt til trærne på lokket over den nye linjen på Kronstad. Samtidig er det plantet tre liknende trær i den nye parken ved Postterminalen, og to helt nord på Mindemyren, nær de fire som ble satt ned i februar.

Ved Postterminalen og på Mindemyren nord er det ikke brukt plastfundamenter. Første bilde er tatt i juli, resten i dag, 12. november.

Det største lageret 1. november 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Anleggsarbeidet for Bybanens linje 2 har krevd stor plass for lagring av utstyr og materialer. Den største lagerplassen strekker seg over en strekning på et par hundre meter mellom bybanetraséen og sykkelveien over Mindemyren.

Her er det blitt lagret alle slags verktøy og redskap, stein, grus, asfalt, grønne planter, betong, slanger, rør, kabler og mye annet.

S16 og S17 28. oktober 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

To næringsbygg skal rives for å gi plass til 180 boenheter mellom bybanen og Solheimsvannet nord på Mindemyren. Planene var ute på høring i sommer og i den forbindelse ble det publisert en digital 3D-modell av området.

Det nest siste bildet viser området sett fra sydøst og er tatt i modellen av Bergen som er utstilt i Autogården. Den er ikke lenger helt «up to date». Blant annet er møbelforretningen til venstre i bildet revet (februar 2020). Det samme er den ene av eneboligene i bakgrunnen (sommeren 2022).  Oversiktsbildet til slutt er fra oktober 2021.

Endringer for basseng 6. oktober 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Bilder fra oktober 2012 og fra samme område nylig.

Kanalveien 55 ble revet høsten 2019.

Det blinker i Minde Allé 27. august 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Det har lenge vært et komplisert trafikkbilde i krysset Minde Allé / Kanalveien. Nå blinker det gult i det nye lyskrysset.  

Men fortsatt gjenstår mye arbeid før alt er på plass over og under bakken.

Gresset gror 3. juli 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Gode vekstvilkår på Kanalveien holdeplass.

Mer informasjon på skyss.no ….

Ledig plass 3. juni 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Den ledige tomten ved Kanalveien 52 er ryddet. Tomten ble sprengt ut i 2010 med tanke på det som dengang het Byggetrinn 2 på adressen:

Siden har det vært anleggsområde, parkeringsplass og senest lagerplass for utbygging av Bybanen over Mindemyren. Det første bildet nedenfor er fra oktober 2021, de øvrige fra i dag.

I desember viste jeg et bilde herfra, tatt gjennom et hull i gjerdet. Hullet er nå tettet og det er kommet litt ny graffiti.

Lange trerekker 25. mai 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Nå plantes det lange rekker av trær på begge sider av Kanalveien og bybanetraséen på Mindemyren.

Svartor og lind.

Plen så langt du kan se 15. mai 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Det blir grønt mellom skinnene på Mindemyren.

Fra vannet til bassenget 24. april 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Vann fra Solheimsvannet skal føres under Kanalveien og bybanesporet og videre inn i bassenget ved holdeplassen litt lenger sør.

Arbeidet med å støpe bassenget har pågått en stund.