jump to navigation

Bunnen er nådd 17. februar 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Området som skal bli dammen ved bybanestoppet i Kanalveien er gravd ut.

Fjell er sprengt bort, kabler er fjernet og det er planert på et nivå som trolig blir bunnen i bassenget.

Linjearbeid 31. januar 2022

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Arbeid på bybanelinjen fra Kanalveien til Inndalsveien.

Både på bakken og i luften. Og på steinmuren.

Stoppestedet ved vannet 27. januar 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Midt på Mindemyren bygges det holdeplass for Bybanen. Den får ikke navnet Mindemyren men Kanalveien.

Like ved graves det nå ut en dam som skal få vanntilførsel fra kanalen som vil passere like ved.

Lav sol over myren 29. desember 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , , ,
add a comment

Solen har passert sitt laveste og sender stråler horisontalt fra sør.

Vi går mot lysere tider, nytt år og nye forandringer på Mindemyren.

Der kanalen begynner 26. desember 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Den nye kanalen som legges over Mindemyren starter ved Solheimsvannet. Den første strekningen har ligget der lenge, vannet rant stille og rolig omkring hundre meter før det forsvant inn i et hull under Kanalveien.

Mye betong blir brukt for å lede vannet under bybanelinjen og videre i det nye kanalsystemet.

Her er kanalen i november 2012.

Hull i gjerdet 16. desember 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Plankegjerdet mot Kanalveien 52 ble satt opp i 2010. Byggetrinn 2 er ikke blitt noe av, og gjerdet er siden brukt som grafittivegg.

Nå er deler av gjerdet i ferd med å falle ned. Det gir fin utsikt mot plassen som brukes som lager for bybaneutbyggingen.

Hvite og svarte fjell 26. november 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Fjellene rundt Bergen er hvite.

På Mindemyren er det fjell av asfalt og andre løsmasser.

Huset i krysset 9. november 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Huset i Minde Allé 26B har sett mye de siste årene. Det har visstnok vært både apotek og postkontor men nå ligger det på en utilgjengelig øy midt i utbyggingen for Bybanen.

Huset i «bergensk nyklassisisme» blir bevart. Flere bilder av huset under etiketten «Minde Allé«.

Mellom skinnene 1. november 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

På noe av bybanestrekningen over Mindemyren skal det gro gress mellom skinnene. Derfor legges det nå fiberduk før det blir fylt på jord.

Til arbeidet får man hjelp av skinnegående doninger.

Kanalveien i nord 31. oktober 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Det er noen endringer nord på Mindemyren de siste årene. Kanalveien sett i retning sør:

De første bildene er fra mai 2009, de siste fra oktober 2021.