jump to navigation

Kvalitet i detaljene 12. desember 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

På meieriområdet er tilbyggene til det vernede Tine-bygget revet og mye av den gamle fasaden er synlig.

Tine Meierier, i Minde Allé 10, er oppført i
1960, basert på tegninger fra 1955 av arkitekt
Leiv Tvilde. Bygningen er oppført i en relativ
streng etterkrigsmodernisme, med få detaljer,
men hvor detaljene er av høy kvalitet både
i utførelse og material.

Sitat: Kulturminnegrunnlag Mindemyren.

Bak haugene med stein og knust betong kommer bygningen til syne og enkelte steder kan man se rett gjennom.

Veldig plutselig lyd 11. desember 2020

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags:
add a comment

Varsel om plutselig høy lyd i forbindelse med vannmeisling på Kronstad.

Den høye lyden som kan oppstå er ikke skadelig for hørselen, men kan oppleves som veldig plutselig.

Arbeidet ser ut til å være ferdig nå, men her er en smakebit fra forrige uke:

Oppslaget kan ellers opplyse at bybanelinje 2 skal gå under linje 1 her og viser et fint bilde av den fremtidige holdeplassen.


På andre siden av broen er støping av banelegemet nesten ferdig, og det vrimler av oransje skikkelser.

Kanalen ender i et rør 3. desember 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

… på Kristianborg.

Deler av Kanalveien i området begynner å få sin endelige utforming.

Ved meieriet (nedlagt) er spuntingen ferdig. Der er Kanalveien midlertidig tilbake i sin gamle trasé.

Nå går det raskt 2. desember 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Bilder fra i går ettermiddag og i dag.

Men klokka på gamlebygget står støtt på kvart over åtte. Det har den gjort de siste ti årene.

Under jorden 29. november 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

I sidegangene under det tidligere meierianlegget på Mindemyren har gatekunstnere dekorert vegger og porter i noen måneder.

Bak portene finnes et gigantisk garasjeanlegg og ulike rom bygget for fordums meieriproduksjon.

Kanal og broer 27. november 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Blir Mindemyren Bergens Venezia? Det vil komme flere broer, de som er nå er nok midlertidige.

Nå legges det til rette for plantevekst, fisk og rumpetroll i kanalen.


I den nordre enden bygges det med «legoklosser».

I hardt vær 23. november 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

En til av Mr. Adolfitos slåsskjemper ligger tynt an, slik flere av dens like har gjort før.

Samme sted i september.

Nytt på Nordtomten 21. november 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
add a comment

I 2011 bestod «Nordtomten» på høyskoleområdet, Kronstad, av et lite skogholt og en åpen plass hvor det var lagret steinmasser og andre saker nordover mot depotet til Bybanen som senere flyttet til Flesland.

Nylig ble nybygget til HVL tatt i bruk. Prosjektet ble i starten kalt «Edens hage», men bygget har nå fått det klingende navnet K2.

Deler av skogholtet finnes fortsatt, men de som samlet seg rundt leirbålet her i steinalderen eller deromkring ville neppe kjent seg igjen.

 

Nordover mot Bybanen er plassen nå sprengt og gravd vekk og brukes som anleggsvei blant annet for tunnelarbeidene mot sentrum.

Vegen som var 20. november 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Et bilde fra Kanalveien for 7 1/2 år siden. Da var det ufremkommelig av andre grunner enn i dag.

Nå er vegen et anleggsområde. Her er bilder tatt samme sted i dag, 20 november:

Siste bilde tatt lenger nord på Mindemyren, sett mot syd, 8. november.

Meieriving 19. november 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

På meieritomten rives nå tilbyggene til en av de vernede bygningene. Rivingen skal gi plass til mange nye boliger på området.

Her er en liten video Konrad tok i ettermiddag.