jump to navigation

Seks hull og seks trær 22. april 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Mellom Postterminalen og kanalen ble det i høst plantet hestekastanjer. Nå er bare hullene tilbake.

plassen med betongheller lenger nord er det nylig plantet seks hestekastanjer. Jeg vet ikke om det er noen sammeheng. Snart skal de blomstre.

Den største asfalteringen 21. april 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Den store plassen midt på Mindemyren som tidligere var godsterminal for jernbanen og siden lagerplass for bybaneutbyggingen blir lagt under ny asfalt. Hva det blir i fremtiden er antydet i en prosjektbeskrivelse fra Bane Nor Eiendom:

Tomteareal i kvm: 20000
Utviklingspotensial i kvm: 65000
Formål: Bolig, Kontor, Næring, Utadrettet virksomhet

I mellomtiden er det mange dekar asfalt å boltre seg på her.

Dette er ikke Mindemyren 20. april 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Den er 250 meter til høyre.

Men tunnelen er fin. Underveis er det underholdning og du blir fortalt hvor langt det er til utgangene.

Hvor slutter Kronstad? 15. april 2023

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: ,
add a comment

Og hvor begynner Møllendal?

Er det ved inngangen til tunnelen. Eller kanskje midt inni, ved nødtelefonen?

Liv og frihet 14. april 2023

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: , ,
add a comment

Det kommer fra tid til annen ny gatekunst i undergangen ved Årstad VGS. Fortsatt er det flater som ikke er tatt i bruk men man kan ane konturene av kommende prosjekter.

Plass uten tre 13. april 2023

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags:
add a comment

Det gamle kirsebærtreet på ladeplassen på Kronstad er hugget. Treet har skrantet 4-5 år og nå var det mye råte i stammen.

Kanskje ble røttene skadet da plassen ble oppgradert i 2014.

Krokus i svingen 12. april 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Kanskje har du sett den, for eksempel hvis du har tatt linje 2.

Hvis ikke er det nå siste sjanse. Den er straks avblomstret.

Snart nå 10. april 2023

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Det meste er klart for åpning av Kronstadtunnelen.

Lengde 475 meter.

Men foreløpig er bare fiskemåkene innenfor gjerdet.

På kanten over tunnelinngangen er gullbuskene begynt å blomstre. Hestehoven er foran i løypa.

Trafikk i tunnelen 5. april 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
1 comment so far

Takk til deg som sykler og går!

Det er noen dager til gang- og sykkeltunnelen til Fyllingsdalen åpner, men allerede er mange myke registrert.

Rørfornying 4. april 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Forleden ble det gjennomført rørfornying under gang- og sykkelveien noerd for Solheimsvannet.