jump to navigation

Konfliktområde 13. januar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Planforslag for Mindemyren nord, 70520000 Årstad, Gnr. 159, Bnr. 943 m.fl. har vært ute til offentlig ettersyn. Norges miljøvernforbund er negative til delen av planen som omfatter tursti på østsiden av Solheimsvannet:

Den foreslåtte turstien rundt Solheimsvannet, 1,5 meter bred, vil nødvendigvis rasere sårbare og viktige naturtyper rundt vannet fullstendig, den vil uten tvil ødelegge hekkeplassene til mange av fugleartene som i dag benytter området.

(Sitat fra forbundets merknader).

Andre interessegrupper er positive til turstien.

Bildene viser noe av området slik det er i dag, med strandsone, våtmark og villniss.

Betongkasser 12. januar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

På plassen mellom Solheimsvannet og Inndalsveien som tidligere har vært parkeringsplass og basketballbane, senere pumptrack er det nå støpt tre solide betongkasser.

Anleggsarbeidet startet i november. Nå er det kommet jord i kassene, men foreløpig ingen planter.

Lange bed 10. januar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Det er blitt mange lange bed langs Bybanen og sykkelstiene på Mindemyren. Nå fylles det på jord langs hovedåren for gående og syklende.

Det var grønt her tidligere også, men da var det et villniss. De siste bildene ar fra 2009 og 2012.

Den bratteste biten 1. januar 2023

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Traséen for de siste metrene av Løvstien er på det nærmeste ryddet, og forskaling til fundamenter for brokontruksjonen begynner å komme på plass fra sørsiden. Dette er det bratteste terrenget på hele ruten fra Langeskogen til Riplegården, og broen vil følge omtrent samme rute som stien som har gått her.

Midt på siste bilde kan man over takene i Kristian Bings vei se de store steinblokkene som er sikret, blant annet med kjetting, fra tidligere.

Dam og graffiti 31. desember 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Graffitien har stått noen uker, men dammen er ny.

Sistnevnte er mer enn 10 cm på det dypeste og bør bli borte ganske snart.

Eksemplarisk 29. desember 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Overganger for myke trafikkanter er kommet på plass i området omkring rundkjøringen nord på Mindemyren. Biltrafikken har vikeplikt fra alle kanter.

Etter det siste snøfallet er gang- og sykkelveiene brøytet og strødd med sand.

Gå og sykle i Minde Allé 28. desember 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Langvarig arbeid i Minde Allé er foreløpig avsluttet.

Det siste som kom på plass før jul var fortau langs nordsiden.

Fournier RF 5 23. desember 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
add a comment

Ikke så ofte jeg ser glidefly eller dobbeltdekker over Mindemyren, men i går fløy begge frem og tilbake noen ganger.

Porto i solnedgang 22. desember 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Om få år flytter Posten til Kokstad (eller Os?). Da rives postterminalen på Mindemyren for å gi plass til skole og flerbruksbygg. Parken syd for terminalen beplantes nå med trær, stauder og hundrevis rhododendron.

Men hva skjer med «Porto», skulpturen Kåre Groven lagde da terminalen var ny?

Julemarked og gul trikk 18. desember 2022

Posted by alfedgar in Wergeland.
Tags: , ,
add a comment

Helgens julemarked på Ambrosia Tønnesens plass har tilbud av alle slag. 

Vær- og føreforhold er blandet, men det går an å søke ly i trikken selv om den ennå ikke er klar til for servering.