jump to navigation

Vertikal blomstring 18. april 2015

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Sør for Solheimsvannet er en del trær gått overende i vinter.


Horisontalt ble vertikalt for hvitveisen.

Viktig naturtype 16. november 2013

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Kristianborgvannet er klassifisert som «viktig naturtype» etter kartlegging i Bergen kommune i 2002. I en rapprt fra 1995 ble området nedklassifisert fra nasjonal til lokal verneverdi på grunn av utvidelsen av Fjøsangerveien. (Kilde: Planbeskrivelse Kristianborg barnehage s. 15-16).

_MG_6541_920

_MG_6543_920

_MG_6537_920

_MG_6539_920

Det er mangfold av arter i villnisset, også fremmede («svartelistede»).

Vann, villniss, myr 15. mai 2013

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
3 comments

Helt sør på Mindemyren ligger Kristianborgvannet. Sør for vannet er det villniss og myr.

_MG_0828_920

Høy vannstand nå.

Utenfor allfarvei 16. oktober 2012

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , , , ,
add a comment

Langs veien mellom jernbanen og Florvaag Bruk (Montér) på Mindemyren er et langt, smalt ingenmannsland. Her trives bringebær, selje og mange andre busker og trær.


Den svartelistede bulkemispelen finnes også her. Den er fryktet siden den er bærer av pærebrann. Bergen kommune har brukt en del ressurser på å utrydde den, uten særlig hell.

Det er forresten her, inntil jernbanelinjen, at den nye sykkelstien er foreslått lagt.

Gjengrodd trasé gjennom skogen 21. mars 2010

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: ,
add a comment

I et bortgjemt «ingenmannsland» går gamle jernbanespor mot verkstedområdet på Kronstad som nå blir bygget ut til ny høyskole. Mon tro hva som blir bygget her etter hvert?

På det siste bildet ser vi over gjerdet mot høyskoletomten.

Villniss 5. desember 2009

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , , ,
add a comment

Det er mange villniss på Mindemyren, både botaniske og andre. Små kratt og skogholt som dette (fortrinnsvis det i bakgrunnen) gir fin variasjon og er sikkert bra for dyre- og fuglelivet også.

Bak trærne her skimtes anlegget til BIR, tidligere Telenors bygg. Mot himmelen oppe til venstre skimtes Storetveit kirke.

Det er en glidende overgang mellom grøntanlegg og villniss. Dette har kanskje opprinnelig vært et grøntanlegg.

Stinkende kloakk 8. november 2009

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , , ,
add a comment

Fra Solheimsvannet kommer elven som har gitt navn til Kanalveien. Like sør for Postterminalen forsvinner den inn under veien.

Her er det stort potensiale for opprensing. En fremtidig idyll.