jump to navigation

Gjengrodd trasé gjennom skogen 21. mars 2010

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: ,
add a comment

I et bortgjemt «ingenmannsland» går gamle jernbanespor mot verkstedområdet på Kronstad som nå blir bygget ut til ny høyskole. Mon tro hva som blir bygget her etter hvert?

På det siste bildet ser vi over gjerdet mot høyskoletomten.

Villniss 5. desember 2009

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , , ,
add a comment

Det er mange villniss på Mindemyren, både botaniske og andre. Små kratt og skogholt som dette (fortrinnsvis det i bakgrunnen) gir fin variasjon og er sikkert bra for dyre- og fuglelivet også.

Bak trærne her skimtes anlegget til BIR, tidligere Telenors bygg. Mot himmelen oppe til venstre skimtes Storetveit kirke.

Det er en glidende overgang mellom grøntanlegg og villniss. Dette har kanskje opprinnelig vært et grøntanlegg.

Stinkende kloakk 8. november 2009

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , , ,
add a comment

Fra Solheimsvannet kommer elven som har gitt navn til Kanalveien. Like sør for Postterminalen forsvinner den inn under veien.

Her er det stort potensiale for opprensing. En fremtidig idyll.