jump to navigation

Milde morkler! 24. mai 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

På Solheim gravplass er et felt som ligger brakk, og/eller muligens er sådd til med lupiner (svartelistet!) og forglemmegei. Det vokser også mange andre vekster der, som triltunge, hvitkløver, tunrapp, rødsvingel og andre gressarter, lyssiv, ryllik, matsyre, høymole, judaspenger, legeveronika og — av alle ting — spissmorkel.

Dette er en sopp jeg aldri har sett tidligere, men som i år popper opp over alt på Facebook, og nå altså også i Bergen.

Fager og fredløs 14. august 2015

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Fagerfredløs (Lysimachia punctata) er blant de mange svartelistede plantene som brer seg på Mindemyren. Arten ble først observert forvillet på Tveiterås i 1865 (Kilde: Artsdatabanken).

_MG_0260_920
Fagerfredløs forvilles fra mange hager og den største forekomsten på Mindemyren er i Minde Allé ved Montér.

Sprøytet 27. juni 2014

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Noen har sprøytet kratt av parkslirekne ved Kristianborgvannet. Den vokser «over alt» på Mindemyren, også ved Solheimsvannet.

IMG_1443_920

IMG_1445_920

Ved Kristianborg ser bekjempelsen ut til å være vellykket men det er ikke tilfelle andre steder, og på de fleste lokalitetene får den stå i fred.

_MG_0639_920

IMG_1447_920

IMG_1446_920

Det får også rynkerose, Rosa rugosa, en annen svartelistet plante.

Svartelistet plante ved Solheimsvannet 20. mai 2012

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Kjempeslirekne, eller parkslirekne som den også kalles, trives ved Solheimsvannet. Planten har status «Kategori Høy risiko på Norsk svarteliste 2007» hos Artsdatabanken.

SABIMA, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, har mer lesestoff.