jump to navigation

Løvstiens trasé 13. november 2017

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Bilder fra en tur langs traséen til den siste biten av Løvstien.


Turen starter ved Grønnestølsbekken like nord for Olavsbu. Der er anleggsmaskinene godt i gang. Videre nordover er det ikke så lett å ta seg frem over alt men det går an å danne seg et bilde av hvor veien skal gå og hvordan utsikten mot Mindemyren blir. Flere steder langs traséen finnes krigsminner.


Omtrent der kraftlinjen fra Løvstakken kommer ned begynner det bratteste partiet. Ovenfor Kristian Bings vei er det tidligere foretatt rassikring. Her blir det utfordrende anleggsarbeid.

Bebyggelse ved Solheimsvannet 31. mai 2017

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

I nordenden av Solheimsvannet bygges boligblokker.

Det første bilde av disse seks ble tatt i april 2012. Resten er fra i år.

Wergeland, status mars 2017 27. mars 2017

Posted by alfedgar in Mindemyren, Wergeland.
Tags: , , , ,
add a comment


Bildene viser Wergeland sentrum med Tine og NRK i forgrunnen, Fageråsveien, Stortveitveien og Elvebakken.

Utsyn over Mindemyren syd 26. mars 2017

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

God oversikt over sydlige deler av Mindemyren får man ved å klatre en av stiene mot Løvstakken fra Grønnestølen eller Fredlundsvingen. Sistnevnte følger en fjellkam hvor man raskt kommer opp i høyden.


Her er det bratt så det er best å ikke tilte.

I rotveltenes rike 4. februar 2017

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Da Bergen skog- og træplantningsselskap tok ned skogen ved Skillingsbollen og sørover for et par år siden endret vindforholdene seg. Mange trær i området omkring har gått over ende i en slags dominoeffekt som brer seg utover. Dagmar, Nina og andre har nok hjulpet til.

Det er rikelig anledning til å studere hvordan verden ser ut på undersiden av trær. Og mange steder kan du oppleve fin utsikt til Mindemyren med en rovelt i forgrunnen.

Følg stien 23. august 2016

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
2 comments

Første byggetrinn av Løvstien ender i målområdet for den gamle skibakken Mindebakken. Naboene i området er nok litt lei av å få turgåere inn i hagene sine.

IMG_1559_920
Like ovenfor Løvstien ligger Olavsbu med utsikt mot Kristianborg og deler av Mindemyren.

IMG_1558_920
Olavsbu er et grindbygg innviet i 2011.

Jeg trodde den var borte 19. august 2016

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Men så var det noen som hadde malt den hvit på utsiden.

IMG_1528_920

IMG_1527_920
Da blir den usynlig nedenfra mot en Bergensgrå himmel.

Veien til Løvstakken 24. juni 2015

Posted by alfedgar in Kronstad, Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

En av stiene jeg ofte følger mot Løvstakken nås via Blekenberg og Løvstakklien. Den går gjennom et område med store mengder vindfall av nyere og eldre dato. På grunn av alle vindfallene har stien endret trasé mange ganger.

_MG_9561_920

_MG_9533_920

_MG_9550_920

_MG_9547_920

_MG_9553_920

Fra Løvstien tar det ca 20 minutter før jeg er oppe i åpent terreng og får utsyn mot Kronstad og Mindemyren.

Utsyn mot Solheimsvannet 15. juni 2015

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: , , ,
add a comment

Fire hus er nå revet på utbyggingsområdet i Inndalsveien ved HiB.

Utsikt mot området hhv. april 2012 og juni 2015:
IMG_3592_twins

_MG_9138_920

IMG_8074_920
Åpent utsyn mot Solheimsvannet nå.

Løvstien amfi 15. mars 2015

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: ,
add a comment

IMG_3686_920

IMG_3689_920

I tilknytning til den nye delen av Løvstien er det anlagt et amfi med utsikt mot Kronstad.