jump to navigation

Snøsmelting, Wergeland 9. mars 2010

Posted by alfedgar in Wergeland.
Tags: ,
add a comment

Snøhaugene på Ambrosia Tønnesens plass er så smått begynt å smelte.

Bybaneskinner i forgrunnen.

Rødt dekke 13. september 2009

Posted by alfedgar in Wergeland.
Tags: , ,
add a comment

Noen karer fra Hummervoll Industribelegg legger ut rødt dekke der biltrafikken skal krysse bybanen.

Vi befinner oss like ved den gamle trikkesløyfen på Minde. Til venstre skimtes litt av sporveiskiosken fra 1930-tallet.

Bendixensvei 63 12. april 2008

Posted by alfedgar in Wergeland.
Tags: , , ,
add a comment

Den hvite trevillaen er i følge byantikvaren et av de beste eksemplene på jugendstil i området, med en rekke autentiske detaljer intakt.

Her er de store trærne foran villaen felt for å gi plass til bybanetraseen.

Sporveiskiosken i forgrunnen.