jump to navigation

Bendixensvei 63 12. april 2008

Posted by alfedgar in Wergeland.
Tags: , , ,
add a comment

Den hvite trevillaen er i følge byantikvaren et av de beste eksemplene på jugendstil i området, med en rekke autentiske detaljer intakt.

Her er de store trærne foran villaen felt for å gi plass til bybanetraseen.

Sporveiskiosken i forgrunnen.