jump to navigation

Plasthall i frostrøyk 5. desember 2010

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Plasthaller har lenge rommet forskjellige aktiviteter på Mindemyren i påvente av mer varige bygg.

Riving av plasthall 12. mai 2010

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
1 comment so far

På hjørnet av Minde Allé og Kanalveien skal det reises nytt næringsbygg. Nå rives den gule plasthallen som har vært i bruk som lager for Minde Trelast.

Nederst i dette innlegget finnes også et bilde av hallen.