jump to navigation

Interiører 28. februar 2010

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: ,
add a comment

IMG_0321_920
Interiør med trapp.


Interiør med lift.

Plankegjerde 28. november 2009

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Vinner naturen til slutt?

Myke trafikkanter 30. mai 2009

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: ,
add a comment

På vei mot sentrum.

Eføy 5. mai 2008

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: ,
2 comments

Foran denne verkstedhallen lå Inndalsveien 30 og 32. Nå er det mest rester etter alléen og eføy som er fjernet fra teglfasaden som ligger utover plassen.

Noen steder er eføyen på full fart opp igjen.