jump to navigation

Hekking 4. juli 2013

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
2 comments

Fiskemåkene hekker «over alt» på Mindemyren. Ungene slipper vel å få fisk til middag da, og kanskje de utvikler kamuflasje som matcher betong og asfalt etter hvert?

_MG_2031_920

_MG_2029_920

_MG_2026_920

Foreldrene samtykker ikke til fotografering av avkommet.

Minde Allmenning 21. september 2012

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Bergen Kommune kunngjør planforslag for «Minde Allmenning». Dette er området på Mindemyren der blant annet Tine og NRK ligger, omtrent midt på dette bildet:

Utenom Tine og NRK er det FAV Eiendom som eier det meste av bygningsmassen her. Det er også et ganske stort ubebygd område midt på, som i dag er parkering:

Sitat: «Samlet bruksareal, inkludert parkering under bakken utgjør ca 154.000 m². Tomteutnyttelsen på forslagsstillernes eiendom er på % BRA=260. Byggehøydene varierer mellom 2 og 9 etasjer.»

Konsekvensutredning for kulturminner og -miljø fra OPUS.

Dette er den største planen som blir offenligjort etter at Mindebyen ble lansert nylig.

Brede trapper 20. august 2012

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Kristkirken holder hus i lokalene til NRK i Kanalveien 90, på toppen av en av de bredeste trappene på Mindemyren.

Men den aller bredeste finner vi kanskje i Kanalveien 52. Denne er nok dimensjonert for å betjene både det eksisterende bygget og byggetrinn 2 som ennå ikke er oppført.

Trappen fører opp til Svaneviksveien på baksiden av bygget. Denne delen tas nå i bruk i full bredde og det legges varmekabler. Den blir likevel ikke så bred her som den er nederst.

Runde former 25. april 2011

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

NRK har et sirkelrundt bygg på Mindemyren. Også dette skuret på baksiden har fått halvsirkelform.

Den store hallen ved siden av er firkantet men har denne runde formen mot øst.