jump to navigation

Nye biler på gamle spor 30. oktober 2014

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Jernbaneverkets spor til Mindemyren brukes kun til å frakte nye biler til bilforretningene i området.

I det nærmeste sporet på første bilde er det planlagt ny sykkeltrasé:
_MG_7836_920

_MG_7837_920

_MG_7832_920

_MG_8277_920
Tidligere er det meldt at Jernbaneverket nekter å gi fra seg området, noe som blant annet stikker kjepper i hjulene for planlegging av Bybanens linje mot Fyllingsdalen og Loddefjord. http://www.ba.no/nyheter/article7320325.ece

Vognrevisjonsverkstad 21. september 2014

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: ,
add a comment

Verkstedbygningene på Kronstad har fått skilt på seg, som forteller hva de var før de nå er blitt del av høyskolen. Det som nå er idrettsbygning var «Vognrevisjonsverkstad NSB 1925 – 1997».

_MG_5029_920

Bygningen har vært gjennom omfattende restaurering. Innvendig er den helt ny og utvendig er også mye forandret. Her er noe av fasaden mot sør sett henholdsvis september 2010 og september 2014:
IMG_4792_dbl_920

Dette bildet viser endringer fra desember 2010 til i dag:
IMG_5950_dbl_920

Trebygningen til høyre var tidligere forrådslager for NSB. Den sto opprinnelig plassert ut mot Inndalsveien men ble flyttet i juli 2010.

Sporskifter gjenoppstått 27. august 2014

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: ,
1 comment so far

Sporskifteren som har stått lagret under bygging av høyskolen er nå pusset opp og har fått plass ved verkstedhallen som er blitt studenthus.

_MG_4539_920

_MG_4536_920

_MG_4534_920

IMG_0531_920
Før byggingen startet sto den delvis inngrodd i krattet på baksiden av bygingen.

Spor av spor 22. juli 2014

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Nye og gamle spor på Mindemyren setter spor etter seg. Her er spor etter en sporskifter.
IMG_1518_

IMG_1520_920

IMG_1522_920
Noen steder er jernbanesporet i dårlig forfatning. Men det skal vel uansett flyttes for å gi plass til ny sykkelsti.

Trerekken ved Minde stasjon 18. mai 2014

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

På dette bildet fra Widerøesamlingen ved Universitetsbiblioteket ser vi at det i 1960-årene var 9 (eller 10?) trær i rekken av lindetrær ved Minde stasjon. Nå er det to igjen.

Fra Widerøe-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen. Bildet er noe beskåret.

Fra Widerøe-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen. Bildet er noe beskåret.

IMG_0747_920

IMG_0748_920
De som er igjen er imidlertid friske og frodige. Tidligere bilde HER (november 2013).

Jernbanehistorie 22. desember 2013

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: ,
add a comment

Svingskiven eller «dreieskiven» som ble gravd frem på høyskoletomten blir restaurert. Stålet er pusset og malt og treverket skiftet ut.

Juni 2010:
IMG_4051_920

Juni 2011:
IMG_3569_

_MG_7360_920
I området frem mot verkstedhallen som blir idrettsbygg legges det skinner i bakken.

Tom plass 15. desember 2013

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Etter at tankene for oksygen og karbondioksyd ble fjernet fra stasjonsområdet på gamle Minde stasjon er det nå bar en tom plass tilbake.

_MG_7098_920

_MG_7092_920

_MG_7094_920

Mer eller mindre.

Oppmerking 7. desember 2013

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
4 comments

Traséen for sykkelstien fra Minde Allé til Fabrikkgaten skal gå gjennom «ingenmannsland» i sør.

_MG_2890_920

Videre vil den følge den nedlagte jernbanelinjen.
_MG_1589_920

_MG_1590_920
Lenger nord vil deler av eksisterende jernbanespor bli flyttet for å gi plass til gang- og sykkelstien.

Perrong 14. november 2013

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Stasjonsbygningen på Minde stasjon, som lå sør for Minde Allé, er borte. Men rester av perrongene er synlige.

_MG_6562_920

_MG_6555_920

_MG_6561_920

En rekke av lindetrær står også igjen fra da det var større aktivitet her.

Kjempegøy 30. august 2013

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Toget går, men bilene står i dag.

_MG_0111_920

Mellom bilene tråkler ambulansen seg frem i Kanalveien.
_MG_0099_920

_MG_0106_920
Kjempegøy?