jump to navigation

Vann og 14 kuldegrader 26. desember 2010

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Selv om det er 14-15 kuldegrader er det åpent vann langs sykkelstien på Mindemyren. Slik var det sist vinter også. Vannet renner utover sykkelstien hvor det fryser til et tykt islag.

Kan det være lekkasje fra rørene med fjernvarme som går her?

Vannhull 7. februar 2010

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
1 comment so far

På vestsiden av Kristianborgvannet har det åpnet seg et par vannhull. Kanskje har det sammenheng med rørene for fjernvarme som ikke ligger langt unna? Det ser ut til at snøen flere steder er smeltet i traseen over rørene.

I alle fall er vannhullene kjærkomne for fuglelivet som flittig benytter seg av disse.

I nordenden av vannet har det i hele vinter vært et lite område åpent vann. Her er det til tider trangt om plassen blant stokkendene.

Minus 12 1. januar 2010

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Det er minus 12 grader. Kristianborgvannet er tilfrosset, men endene har fortsatt litt åpent vann ved innløpet fra Mindemyren.