jump to navigation

Vegen ned mot vannet 4. april 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

De siste ukene er det gjort arbeid på gangveien fra Kronhaugen ned mot Solheimsvannet.

Det siste bildet er fra høsten 2017. Da gikk gangveien under jernbanelinjen som nå er borte.

Klart for poteter 30. mars 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Det fylles på jord langs bybanetraséen og mellom sporene på Mindemyren. Til sammen blir det et stort areal med dyp, god jord.

Kanskje det gå an å sette poteter? Det er blitt gjort på Mindemyren før, senest i 2010.

Svingen på Kristianborg 29. mars 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

I noen dager er det gjort forberedelser for å legge skinner der Bybanen svinger fra Mindemyren inn mot tunnellen gjennom Løvstakken.

Kanalveien er blitt envegskjørt fra nord og avkjøringen til Conrad Mohrs veg er flyttet lenger sør.

Fra Minde Allé til Elvebakken 21. mars 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , , ,
add a comment

Kanalveien har vært stengt for biltrafikk mellom Minde Allé og Elvebakken i lang tid, men i kveld åpnes denne strekningen for trafikk fra nord. Når anlegget er ferdig vil disse feltene være på plass (regnet fra vest): Gang- og sykkelveg, grøntareal, biltrafikk fra nord, bybane i begge retninger, biltrafikk fra sør, kanal.

Kanalen vil være åpen i dagen på strekningen fra tidligere NRK (Martens brødfabrikk) til litt forbi Elvebakken. Bildet av kanalen ble tatt i februar.

Trærne kommer tilbake 19. mars 2022

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: ,
add a comment

Trærne som er i pensjon på Stend og som skal plantes langs bybanetraséen til Fyllingsdalen er på veg tilbake. 7-8 av dem er nå plantet ved holdeplassen på Kronstad, og flere skal det bli.

Noen har tatt med seg litt av sine tidligere omgivelser med gress, mose, skvallerkål og påskeliljer.

Park med utsikt 14. mars 2022

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: , ,
1 comment so far

På nordsiden av høyskoleområdet på Kronstad anlegges det nå en park.

Det legges trapper og stier på høyden mellom store trær, tidligere del av «Nordtomten«. Mot nord blir det utsyn mot bybanesløyfen som svinger ned mot den nye holdeplassen og den gamle stasjonsbygningen på Kronstad.

På baksiden legges det gang- og sykkelveg i skaret som tidligere førte jernbanelinjene inn mot verkstedområdet som lå her. I 2010 var dette et gjengrodd villniss.

Holdeplass og X 26. februar 2022

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: , ,
add a comment

Et par bilder fra januar av kommende Kronstad holdeplass med kommende Kronstad X i bakgrunnen.

De siste tre bildene er tatt i dag, 26. januar. Kjøpesenter og leiligheter bugges i stål og betong.

Februarpynt 19. februar 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Noen har hengt opp fargerike plastremser her og der langs bybanetraséen på Mindemyren.

Bunnen er nådd 17. februar 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Området som skal bli dammen ved bybanestoppet i Kanalveien er gravd ut.

Fjell er sprengt bort, kabler er fjernet og det er planert på et nivå som trolig blir bunnen i bassenget.

Fjernvarme og heishus 4. februar 2022

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Nye installasjoner på Kristianborg.