jump to navigation

Bakgate 24. september 2011

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: , ,
add a comment

Mellom Bjørnsonsgate 13 og Fabrikkgaten 10 stikker det inn en rolig bakgate som rommer mye rart.

Her kan man også drive vedhogst.

Uteplass 6. februar 2011

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Med salong.

Skikkelig bakevje 1. juli 2010

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: , , ,
add a comment

Sønnavinden har tatt frøkapslene fra almealléen i Fjøsangerveien og blåst dem inn på parkeringsplassen til Kronstadparken. Der har de lagt seg til på steder vinden ikke får tak i dem.

Bakevjer er interessante steder.

Villniss 5. desember 2009

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , , ,
add a comment

Det er mange villniss på Mindemyren, både botaniske og andre. Små kratt og skogholt som dette (fortrinnsvis det i bakgrunnen) gir fin variasjon og er sikkert bra for dyre- og fuglelivet også.

Bak trærne her skimtes anlegget til BIR, tidligere Telenors bygg. Mot himmelen oppe til venstre skimtes Storetveit kirke.

Det er en glidende overgang mellom grøntanlegg og villniss. Dette har kanskje opprinnelig vært et grøntanlegg.

Bakevje 10. mai 2009

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

En del steder på myren finnes det små «ingenmannsland» hvor det kan samle seg mye rart av ukjent opphav. Her er en liten flekk mellom jernbanelinjen og den nedlagte blomsterbutikken i Minde Allé.