jump to navigation

Lang buss og sykkelveg 26. februar 2016

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: , ,
add a comment

IMG_4552_920

IMG_4553_920

Lange bussen observert i Fabrikkgaten der ny gang- og sykkelvei ble ferdig omkring årsskiftet.

Vinteridyll på sykkelstien 18. januar 2016

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

IMG_3877_920
Svartoren er både hvit og svart.

Halvferdig 17. november 2015

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: ,
add a comment

IMG_2568_920

Omtrent halvparten av den nye sykkelstien i Fabrikkgaten er ferdig asfaltert og merket.

Envegs i Fabrikkgaten 26. august 2015

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: , ,
4 comments

Våren 2014 ble det vedtatt sykkeltiltak i Fabrikkgaten. Nå er det innført envegskjøring og 30-sone i gaten slik at arbeidet med sykkelveg kan starte.

IMG_0159_920

IMG_0158_920
Maskinene står allerede klar.

15 mil fra Haugesund 31. desember 2014

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags:
add a comment

Midt på Mindemyren befinner man seg 15 mil fra Haugesund, ifølge grundig informasjon for syklister.

IMG_0191_920

IMG_0189_920

IMG_0187_920
Det er bare å tråkke i vei sydover.

Nye biler på gamle spor 30. oktober 2014

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Jernbaneverkets spor til Mindemyren brukes kun til å frakte nye biler til bilforretningene i området.

I det nærmeste sporet på første bilde er det planlagt ny sykkeltrasé:
_MG_7836_920

_MG_7837_920

_MG_7832_920

_MG_8277_920
Tidligere er det meldt at Jernbaneverket nekter å gi fra seg området, noe som blant annet stikker kjepper i hjulene for planlegging av Bybanens linje mot Fyllingsdalen og Loddefjord. http://www.ba.no/nyheter/article7320325.ece

Sykkelkryssing av Fjøsangerveien 31. august 2014

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags:
add a comment

Sykkeltunnel under Fjøsangerveien utredes videre. Kunngjøring her. Planarkiv.

Undergangen planlegges omtrent her:
IMG_1812_920

I dag er det undergang 150 meter nærmere Danmarksplass:
IMG_1807_920
Men den brukes for det meste av fotgjengere.

Sykkeltiltak i Fabrikkgaten 8. mai 2014

Posted by alfedgar in Kronstad.
Tags: ,
1 comment so far

Når Høyskolen på Kronstad tas i bruk høsten 2014 ventes det økt sykling i området. Blant annet for å begrense antall syklister i Bjørnsonsgate prosjekteres nå sykkelstier i Fabrikkgaten.

Fabrikkgaten har delvis brede fortau.
IMG_0533_920

_MG_9414_920

Fra Bergen kommune, fagnotat:

Eget tilbud for syklister i Fabrikkgaten forutsetter at den østlige delen av gaten enveisreguleres i retning Haukeland universitetssykehus og at gateparkering fjernes.

IMG_0536_920

IMG_0540_920

Fra Byrådssak 1110/14.

Det vil i neste omgang også kreves tiltak langs Inndalsveien mellom Fabrikkgaten og høgskolen

Salt 24. januar 2014

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Veien er tørr. Sykkelstien er tørr. Må man salte da?

_MG_8011_920

_MG_8013_920

Undergangen ved Kristianborg.

Oppmerking 7. desember 2013

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
4 comments

Traséen for sykkelstien fra Minde Allé til Fabrikkgaten skal gå gjennom «ingenmannsland» i sør.

_MG_2890_920

Videre vil den følge den nedlagte jernbanelinjen.
_MG_1589_920

_MG_1590_920
Lenger nord vil deler av eksisterende jernbanespor bli flyttet for å gi plass til gang- og sykkelstien.