jump to navigation

Brostein 3. desember 2011

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , , ,
2 comments

I gamle dager ble det lagt brostein i gatene. Nå legges denne for det meste der det ikke skal kjøres. Her fra arbeidet med rundkjøringen i Minde Allé:

Det legges også brostein på gangstier i krysset:


Mellom gangstiene blir det lagt ferdig plen.

Rundkjøring på gang 8. oktober 2011

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

Hullet i krysset Kanalveien/Minde Allé er fylt igjen og arbeidet med ny rundkjøring er godt igang. Tegning av rundkjøringen på BT.no.


Ser ut som sentrum av rundkjøringen kommer omtrent midt i bildet her.


Solide kantstein ligger klar.

Mer arbeid i krysset Kanalveien/Minde Allé 30. juli 2011

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
4 comments

Før arbeidet med selve rundkjøringen som kan komme her starter må det graves litt. Kloakktunnelen under Kanalveien forbedres og det skal delvis komme ny kulvert.

Samtidig legges det ned diverse nye kabler.

Kjøremønsteret er endret. Kanalveien er stengt mot sør og traséen i Minde Allé flyttet noen meter nordover.

Rundkjøring 26. desember 2010

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: ,
add a comment

Det er to rundkjøringer i Kanalveien nå, mot tre tidligere. Dette er den sydligste, der Conrad Mohrs vei begynner.

Rundkjøring og møbelforretning 18. april 2010

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , ,
add a comment

I nordre del av Mindemyren er det en forholdsvis ny rundkjøring, like ved jernbaneovergangen. Øst for denne ligger et næringsbygg som blant annet rommer en møbelforretning.

Jernbanesporet er ikke blitt brukt på en stund, men skal visst tas i bruk igjen snart.

Sør for rundkjøringen ligger dette store bygget som nå får oppussing av fasaden. Bygget rommer blant annet Fagbokforlaget og et stort lager for REMA 1000.