jump to navigation

8 etasjer i Eikeveien 29. april 2015

Posted by alfedgar in Wergeland.
Tags:
add a comment

Det foreligger endringsforslag til områdeplanen for Wergeland. Forslaget gjelder delfelt S2 ifølge kunngjøring fra Bergen Kommune.

Området ligger på nedsiden av Eikeveien, mot eiendommen til Tine.

IMG_7197_920

IMG_7195_920

Endringen omfatter primært økning i byggehøyder (+1 og 2 etasjer) med tilhørende økning i utnyttelsesgrad og antall boenheter (fra ca. 38 til ca. 58).

To bolighus og et parkeringsanlegg (i forslagsstillers eie) forutsettes revet ved utbygging av felt S2. I tillegg må flere bygg/bolighus rives ved realisering av gatetunene.

(Sitater fra kunngjøringen).

Planbeskrivelse.
Planarkiv.

Forandring i Eikeveien 21. november 2014

Posted by alfedgar in Wergeland.
Tags: , ,
add a comment

To bilder tatt på hjørnet av Eikeveien og Minde Allé, hhv. januar 2012 og november 2014:

IMG_9576_912

_MG_5906_920
Her må man ta et skritt tilbake for å få overblikk.

Malt, humle og gjær 5. mai 2014

Posted by alfedgar in Wergeland.
Tags:
add a comment

Ny forretning i Eikeveien.

_MG_5370_920

_MG_5371_920

_MG_0300_920
Selger utstyr og ingredienser for hobby og håndverk.

På taket til Eikeveien 4 15. september 2012

Posted by alfedgar in Wergeland.
Tags: , , ,
add a comment

Som del av utbyggingen her skal Eikeveien 4 få en ekstra etasje på taket.


Sett fra Minde Allé.

Eikeveien 4 blir 5 etasjer, mens nybygget mot Minde Allé blir 7.

Butikker kommer og går 1. juni 2012

Posted by alfedgar in Wergeland.
Tags: ,
add a comment

I Minde Allé 4 var det sykkelbutikk inntil for 6-7 år siden. Siden kom det utsalg for Gulvspesialisten/Minde Trelast i disse lokalene. Dette firmaet er også forsvunnet. Et par år har det så vært en forretning for bad/vvs her. Senest i april sto lokalene tomme med annonsering for lokaler til leie i vinduene:

Nå ser det ut til at det skal bli ny virksomhet her igjen:

Samtidig er en stor forretning for arbeidsklær i ferd med å flytte ut av lokalene vis-a-vis, i Eikeveien.

Ser ikke ut som det er lett å overleve for spesialbutikker i strøket. For ti år siden var det til og med fiskebutikk her.

Wergeland, trikkesløyfen fra høyden 28. januar 2012

Posted by alfedgar in Wergeland.
Tags: , , ,
add a comment

Her er et bilde av Minde Allé, Eikeveien, Trikkesløyfen, Wergeland.

Bildet er tatt 30. september 2011.

Eikeveien 23. januar 2012

Posted by alfedgar in Wergeland.
Tags: , , ,
add a comment

Eikeveien starter ved Trikkesløyfen på Minde og ser ut til å ende ved Minde Allé.

Men om man ser nøyere etter fortsetter veien på sørsiden og blir en koselig liten vei med villabebyggelse på begge sider.

Minde fisk 25. april 2011

Posted by alfedgar in Wergeland.
Tags:
1 comment so far

Det begynner å bli noen år siden fiskebutikken forsvant fra Eikeveien på Wergeland. Var det 2004?

Siden har det vært akvarieutleie i lokalene, men nå har et solsenter flyttet inn bak de blendete vinduene.