jump to navigation

Adresse Eikevegen 2. oktober 2021

Posted by alfedgar in Wergeland.
Tags: , ,
add a comment

Leilighetsbygget i Eikevegen begynner å ta form.

Bak meieriet 2. juni 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren, Wergeland.
Tags: , ,
add a comment

Mellom meieritomten og Wergeland er byggingen av «Meieritaket» i gang.

Utgraving av tomten begynte i fjor vinter. i går kom byggekranen på plass.

Maskinene er på plass 24. januar 2021

Posted by alfedgar in Mindemyren, Wergeland.
Tags: ,
add a comment

På tomten bak meieriområdet er grunnarbeidene i gang. Husene som sto her ble revet for et års tid siden. Nå skal det bli 8 etasjer leiligheter her. Det første bildet er tatt 17. januar:

De siste bildene er tatt i dag.

Utgraving av tomten 2. november 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren, Wergeland.
Tags:
add a comment

Trærne er hugget og utgraving av den store tomten i Eikevegen er startet. Dette blir en del av utbyggingen «Minde Allmenning». Planbeskrivelse her.
(Lenken til planene var feil, men er rettet opp nå).

Mange av gjerdene blåste over ende i helgen.

Fisk og kjøtt 1. november 2020

Posted by alfedgar in Wergeland.
Tags: ,
1 comment so far

I Eikevegen 2 har det inntil nylig vært solsenter i lokalet på hjørnet. For lenge siden var det fiskebutikk i deler av lokalet. Og før det var det slakterbutikk, viser det seg. I hvert fall er teksten MINDE KJØTT nå kommet til syne under oppussing av solsenteret.Hva blir det neste, tro?

Utsikten endrer seg 7. september 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren.
Tags: , , ,
add a comment

Utsikt fra Løvstakken mot meieriområdet på Minde i 2010, 2019 og 2020:

April 2010:

November 2019:

August 2020:

I høst starter rivingen av bygningene for å gi plass til Bonavas utbygging i området. To villaer i Eikeveien ble revet sist vinter.

Innerst i Eikeveien 1. mars 2020

Posted by alfedgar in Mindemyren, Wergeland.
Tags: ,
add a comment

Deler av arealplanen for Wergeland/Eikeveien settes ut i livet.

Sitat fra faktaark i planregisteret, Bergen kommune:

To bolighus og et parkeringsanlegg (i forslagsstillers eie) forutsettes revet ved utbygging av felt S2. I tillegg må flere bygg/bolighus rives ved realisering av gatetunene, vedtatt i områdereguleringen.


Det første bildet ovenfor er tatt i februar 2012, det siste i april 2015. De øvrige er tatt i går, 29. februar 2020.

8 etasjer i Eikeveien 29. april 2015

Posted by alfedgar in Wergeland.
Tags:
add a comment

Det foreligger endringsforslag til områdeplanen for Wergeland. Forslaget gjelder delfelt S2 ifølge kunngjøring fra Bergen Kommune.

Området ligger på nedsiden av Eikeveien, mot eiendommen til Tine.

IMG_7197_920

IMG_7195_920

Endringen omfatter primært økning i byggehøyder (+1 og 2 etasjer) med tilhørende økning i utnyttelsesgrad og antall boenheter (fra ca. 38 til ca. 58).

To bolighus og et parkeringsanlegg (i forslagsstillers eie) forutsettes revet ved utbygging av felt S2. I tillegg må flere bygg/bolighus rives ved realisering av gatetunene.

(Sitater fra kunngjøringen).

Planbeskrivelse.
Planarkiv.

Forandring i Eikeveien 21. november 2014

Posted by alfedgar in Wergeland.
Tags: , ,
add a comment

To bilder tatt på hjørnet av Eikeveien og Minde Allé, hhv. januar 2012 og november 2014:

IMG_9576_912

_MG_5906_920
Her må man ta et skritt tilbake for å få overblikk.

Malt, humle og gjær 5. mai 2014

Posted by alfedgar in Wergeland.
Tags:
add a comment

Ny forretning i Eikeveien.

_MG_5370_920

_MG_5371_920

_MG_0300_920
Selger utstyr og ingredienser for hobby og håndverk.